NETCONNECT ACT I [ND3801]

Instalacja systemów okablowania strukturalnego

NETCONNECT ACT I [ND3801]

1    INSTALOWANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO NETCONNECT ACT I [ND3801]
Szkolenie CommScope NETCONNECT ACT I zapewnia specjalistyczną wiedzę dotyczącą instalowania i zakańczania gniazd/złączy w systemach okablowania strukturalnego. Szkolenie zwiększa umiejętności kontroli nad jakością prac, poprawia efektywność wykonywanych prac instalatorskich a co za tym idzie poprawia tym samym efektywność i rentowność Twojej firmy. Zwiększać także jakość wykonywanej przez Ciebie pracy, co ostatecznie przekłada się na zadowolenie klienta.

Kurs obejmuje przegląd systemów okablowania strukturalnego, przegląd norm przemysłowych ANSI / TIA i ISO / IEC. Omawiane jest praktyczne podejście do instalacji, zarządzania i zakańczania skrętek miedzianych i włókien światłowodowych. Około 65% czasu kursu to ćwiczenia praktyczne. Uczniowie zakańczają różnego typu gniazda nieekranowane i ekranowane na kablach miedzianych symetrycznych, a także zakańczają różne typy złączy na włóknach  światłowodowych.

2    DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE TO SZKOLENIE
Instalatorzy systemów okablowania strukturalnego NETCONNECT, którzy preferują szkolenie stacjonarne z trenerem, od szkolenia ACT I w wersji online SP3801.

3    WYMAGANIA WSTĘPNE
Nie ma wstępnych wymagań dotyczących tego kursu. Nie ma też wymagań dotyczących wstępnego doświadczenia dla osób, które chciałyby wziąć w nim udział.

4    CELE
•    Zaznajomienie się z szeroką gamą produktów CommScope NETCONNECT
•    Nauka rekomendowanych sposobów montażu konkretnych produktów CommScope NETCONNECT
•    Przedstawienie dobrych i złych praktyk związanych z instalowaniem okablowania oraz zakańczaniem gniazd i złączy
•    Nauka technik inspekcji wykonanych gniazd i złączy

5    KLUCZOWE TEMATY
Wprowadzenie do okablowania strukturalnego:
•    Zdefiniowanie podstawowych terminów i opis systemu.
•    Przegląd norm branżowych związanych z okablowaniem strukturalnym (EN, ISO/IEC, TIA).
•    Zdefiniowanie topologii, maksymalnych odległości i elementów .okablowania strukturalnego.
•    Opis typów kabli, ich kategorii i konstrukcji.
•    Zdefiniowanie pojęć związanych z techniką światłowodową.
•    Zdefiniowanie typów włókien i ich konstrukcji.
Instalacja:
•    Omówienie najlepszych praktyk instalatorskich dla systemów miedzianych oraz światłowodowych.
•     Podanie wskazówek dotyczących zapasów kabli i metod ich składowania.
•    Omówienie problematyki budowy tras kablowych w okablowaniu poziomym i szkieletowym.
•    Omówienie poprawnych sposobów przygotowania kabla do instalacji i jego układania.
Zakańczanie gniazd na miedzianych kablach skrętkowych:
•    Omówienie metod zakańczania, dobrych praktyk, schematów kolorów dla okablowania skrętkowego.
•    Ćwiczenia praktyczne z zakresu zakańczania gniazd nieekranowanych oraz ekranowanych od kategorii 5 od 7A.
Zakańczanie złączy na włóknach światłowodowych:
•    Omówienie metod zakańczania, dobrych praktyk, schematów kolorów dla okablowania światłowodowego.
•    Omówienie właściwych metod czyszczenia złączy światłowodowych.
•    Ćwiczenia z zakresu zakańczania złączy światłowodowych różnych typów (LC/SC/ST) za pomocą różnych technologii.
Administracja i dokumentacja:
•    Omówienie sposobów i zakresu opracowania dokumentacji powykonawczej.
•    Sposoby etykietowania i opisywania łączy.
Egzamin

6    JAK WYGLĄDA NAUKA?
Kurs prowadzony jest przez instruktora. Każdy uczeń otrzymuje materiały do nauki w formie papierowej. Wykonywane są także ćwiczenia praktyczne.

7    DO UKOŃCZENIA Z SUKCESEM KURSU WYMAGANE JEST
Pełna obecność na zajęciach, uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych, poprawne wypełnienie testu kończącego kurs.

8    CZY JEST TO ODPOWIEDNI KURS DLA MNIE?
Jeśli zajmujesz się instalacją okablowania strukturalnego i planujesz używanie rozwiązań CommScope NETCONNECT, to jest to kurs stacjonarny odpowiedni dla Ciebie.

9    PO UKOŃCZENIU KURSU
Wystawiany jest certyfikat imienny w formie elektronicznej, który jest ważny przez 2 lata.

10    MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenia ACT odbywają się w siedzibie firmy Lanster w Warszawie ul. Borecka 10A (chyba że zostaliście Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo o innym miejscu). Szkolenie trwa dwa dni w godzinach od 9.30 do 16.30 dnia pierwszego oraz od 9.00 do 16.00 dnia drugiego.

11    KOSZTY SZKOLENIA
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność płatności.
Koszt szkolenia wynosi 3100 zł (netto). Faktury są wystawiane przed szkoleniem. Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie całej należności przed rozpoczęciem kursu w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie organizator nie gwarantuje rezerwacji miejsc.
Koszty dojazdu i zakwaterowania ponosi uczestnik.

 

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco

Imię

Adres email

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies