NETCONNECT ACT II

Certyfikacja, wykrywanie i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego

NETCONNECT ACT II [ND3802]

1 CERTYFIKACJA I ODNAJDYWANIE USTEREK W OKABLOWANIU STRUKTURALNYM NETCONNECT ACT II [ND3802]
Jest to wszechstronny kurs CommScope NETCONNECT, gdzie około 65% czasu to praktyczne ćwiczenia przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń testowych. Każdy student uzyskuje doświadczenie niezbędne do certyfikacji i dokumentacji okablowania skrętkowego miedzianego oraz światłowodowego zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi EN oraz ISO/IEC. Każdy student będzie miał również szanse zdobyć doświadczenie w rozwiązywaniu typowych problemów z zainstalowanym okablowaniem miedzianym jak i światłowodowym.

2 DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE TO SZKOLENIE
Instalatorzy systemów okablowania strukturalnego NETCONNECT, którzy preferują szkolenie stacjonarne z trenerem, od szkolenia ACT II w wersji online SP3802.

3 WYMAGANIA WSTĘPNE
Rekomendujemy aby chętni do wzięcia udziału w tym szkoleniu ukończyli wcześniej kurs CommScope NETCONNECT ACT I.

4 CELE
• Omówienie terminologii i norm związanych z certyfikacją okablowania strukturalnego.
• Omówienie możliwości dostępnego na rynku sprzętu testowego.
• Omówienie sposobów lokalizacji błędów zarówno w okablowaniu miedzianym jak i światłowodowym oraz sposobów ich usuwania
• Omówienie zagadnień związanych z weryfikacją czy instalacja spełnia wymogi norm
• Omówienie zagadnień związanych z budżetem światłowodowym

5 KLUCZOWE TEMATY
Wprowadzenie i terminologia
• Zdefiniowanie i omówienie terminologii związanej z certyfikacją i odnajdywaniem usterek w systemach okablowania strukturalnego.
• Omówienie możliwości i ogólnej obsługi sprzętu do testowania sieci : miernik certyfikujący okablowanie miedziane, miernik tłumienia optycznego, lokalizator optyczny (VFL), reflektometr optyczny (OTDR) oraz mikroskop.
Omówienie norm związanych z pomiarami
• Omówienie norm europejskich (EN) oraz międzynarodowych (ISO/IEC), w których znajdują się procedury testowa okablowania strukturalnego.
• Zdefiniowanie pojęć kanału i łącza.
Systemy miedziane
• Omówienie wszystkich mierzonych parametrów.
• Omówienie typowych błędów występujących w okablowaniu miedzianym, jak je identyfikować i usuwać.
• Ćwiczenia praktyczne z wykonania pomiarów odnalezienia błędów w laboratorium.
Systemy światłowodowe
• Omówienie wszystkich mierzonych parametrów.
• Omówienie zagadnień związanych z budżetem światłowodowym.
• Omówienie typowych błędów występujących w okablowaniu światłowodowym oraz procedury ich identyfikacji i usuwania.
• Omówienie metod pomiarowych oraz określanie limitu.
• Ćwiczenia praktyczne polegające na użycie mikroskopi, miernika tłumienia optycznego, oraz reflektometru w celu weryfikacji jakości łącza i odnalezienia ewentualnych błędów.

Egzamin

6 JAK WYGLĄDA NAUKA?
Kurs prowadzony jest przez instruktora. Każdy uczeń otrzymuje materiały do nauki w formie papierowej. Wykonywane są także ćwiczenia praktyczne.

7 DO UKOŃCZENIA Z SUKCESEM KURSU WYMAGANE JEST
Pełna obecność na zajęciach, uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych, poprawne wypełnienie testu kończącego kurs.

8 CZY JEST TO ODPOWIEDNI KURS DLA MNIE?
Jeśli zajmujesz się instalacją okablowania strukturalnego i planujesz używanie rozwiązań CommScope NETCONNECT, skończyłeś kurs ACT1, jesteś zaangażowany w pomiary okablowania strukturalnego, to jest to kurs stacjonarny odpowiedni dla Ciebie.

9 PO UKOŃCZENIU KURSU:
Wystawiany jest certyfikat imienny w formie elektronicznej, który jest ważny przez 2 lata.

10 MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenia ACT odbywają się w siedzibie firmy Lanster w Warszawie ul. Borecka 10A (chyba że zostaliście Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo o innym miejscu). Szkolenie trwa dwa dni w godzinach od 9.30 do 16.30 dnia pierwszego oraz od 9.00 do 16.00 dnia drugiego.

11 KOSZTY SZKOLENIA
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność płatności.
Koszt szkolenia wynosi 3100 zł (netto). Faktury są wystawiane przed szkoleniem. Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie całej należności przed rozpoczęciem kursu w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie organizator nie gwarantuje rezerwacji miejsc.
Koszty dojazdu i zakwaterowania ponosi uczestnik.

 

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco

Imię

Adres email

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies