CEM

Certyfikowane szkolenia CEM Systems w firmie LANSTER

Organizowane przez firmę LANSTER szkolenia z systemu kontroli dostępu AC2000 prowadzone są przez wykwalifikowanego, certyfikowanego trenera CEM Systems. W zależności od aktualnych oraz przyszłych potrzeb użytkowników systemu AC2000 są one podzielone na trzy rodzaje. Uprawniają do projektowania, instalowania oraz wdrażania, a także umożliwiają zdobycie umiejętności pozwalających na podstawową lub zaawansowaną obsługę systemu kontroli dostępu. Szkolenia kierowane są głównie do instalatorów systemów kontroli dostępu oraz osób zajmujących się ich codzienną obsługą oraz administracją.

Udział w szkoleniach pozwala uzyskać stałą pomoc ze strony naszych specjalistów, a także dostęp do szczegółowych materiałów na stronie producenta CEM Systems.

Szkolenie instalatora systemu AC2000 – Poziom 1

Szkolenie instalatora systemu kontroli dostępu – poziom 1 – dedykowane jest dla osób zajmujących się instalacją poszczególnych elementów systemu kontroli dostępu. Ma na celu uzyskanie podstawowych informacji i umiejętności związanych z instalacją, konfiguracją, obsługą, utrzymaniem oraz rozwiązywaniem problemów w oprogramowaniu AC2000. Podczas kursu poruszane są również podstawowe aspekty administracji, monitorowania alarmów oraz wydawania kart dla użytkowników.

Szkolenie mocno skupia się na aspektach praktycznych dotyczących instalacji sprzętu oraz oprogramowania. Uczestnicy mają możliwość montażu urządzeń systemu kontroli dostępu, instalacji oraz konfiguracji, jak również rozwiązywania zaistniałych problemów dzięki przygotowanym zestawom treningowym.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują dyplom certyfikowanego instalatora systemu kontroli dostępu AC2000.

Grupa docelowa:         Instalatorzy / Inżynierowie wdrożeń

Liczba uczestników (max): 4

Czas trwania:        3 dni

Zakres:             Podstawy systemu AC2000

•    Wprowadzenie do topologii systemu AC2000
•    Standardowe komponenty systemu kontroli dostępu
•    Schemat komunikacji
•    Przegląd urządzeń kontroli dostępu CEM
•    Przegląd głównych aplikacji systemu AC2000
•    Przegląd poziomów dostępu

Oprogramowanie

•    Instalacja serwera systemu AC2000
•    Podstawowa konfiguracja serwera systemu AC2000
•    Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania klienckiego systemu AC2000
•    Instalacja pakietu językowego
•    Wykonywanie początkowej konfiguracji systemu kontroli dostępu AC2000: Dodawanie uprawnień dla użytkowników, dodawanie urządzeń, tworzenie poziomów dostępu, tworzenie stref czasowych oraz harmonogramów, konfigurowanie kart dostępu, dodawanie firm, dodawanie użytkowników
•    Wydawanie kart dostępu
•    Wyświetlanie alarmów oraz transakcji
•    Tworzenie raportów
•    Planowanie tworzenia kopii zapasowych (backup)

Sprzęt

•    Podłączenie oraz instalacja kontrolera eDCM300 wraz z osprzętem drzwiowym, podstawowa konfiguracja w systemie AC2000
•    Podłączenie oraz instalacja kontrolera S700e wraz czytnikiem wyjściowym i osprzętem drzwiowym, podstawowa konfiguracja w systemie AC2000, podstawowe informacje oraz konfiguracja za pomocą ekranu dotykowego kontrolera
•    Podłączenie oraz instalacja kontrolera emerald wraz z osprzętem drzwiowym, podstawowa konfiguracja w systemie AC2000, podstawowe informacje oraz konfiguracja za pomocą ekranu dotykowego kontrolera

Szkolenie standardowego użytkownika systemu AC2000

Szkolenie standardowego użytkownika systemu AC2000 dedykowane jest dla osób zajmujących się codzienną obsługą oprogramowania kontroli dostępu. Kurs obejmuje podstawowy przegląd konfiguracji system AC2000, zawierający między innymi wydawanie kart użytkownikom, monitorowanie oraz przetwarzanie alarmów, jak również generowanie alarmów.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia, uprawniający do korzystania ze stałej pomocy naszych specjalistów.

Szkolenie zaawansowanego użytkownika systemu AC2000

Szkolenie zaawansowanego użytkownika systemu AC2000 dedykowane jest dla osób zajmujących się konfiguracją, zarządzaniem oraz użytkowaniem oprogramowania kontroli dostępu AC2000. Kurs obejmuje podstawowy przegląd konfiguracji systemu AC2000, zawierający między innymi wydawanie kart użytkownikom, monitorowanie oraz przetwarzanie alarmów, jak również generowanie alarmów.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia, uprawniający do korzystania ze stałej pomocy naszych specjalistów.

 

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco

Imię

Adres email

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies