Zarządzanie wydajnością

Funkcjonowanie systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) – zarządzanie wydajnością

Cele i problemy Twojej instytucji
Przede wszystkim staramy się zapoznać z problemami i celami danej placówki. Do typowych problemów zaliczyć można konieczność zlokalizowania personelu czy sprzętu, skrócenia czasu reakcji, zwiększenia sprawności operacyjnej i bezpieczeństwa pacjentów/personelu.

Jak to działa?
Plakietki noszone przez personel i etykiety umieszczane na sprzęcie zawierają unikalny identyfikator za pomocą, którego stale wysyłają informacje na temat lokalizacji do  odbiorników (IR/RF) montowanych na suficie. Wyznaczyliśmy nowe standardy kliniczne poprzez połączenie bezpiecznego, niewidzialnego światła podczerwonego (IR) z możliwościami komunikacji zapewnianymi przez system identyfikacji radiowej (RFID). Dzięki temu uzyskaliśmy najbardziej precyzyjną technologię lokalizacji dostępną w opiece zdrowotnej. Umożliwia ona zlokalizowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym personelu, pacjentów, odwiedzających oraz sprzętu zwiększając efektywność pracy.

Zwrot z inwestycji
Obecnie, coraz częściej kluczem do uzyskania zezwolenia na większość inwestycji kapitałowych jest wykazanie tzw. zwrotu z inwestycji (ROI – Return on Investment).Wykorzystując naszą technologię i doświadczenie pomożemy państwu właściwie uzasadnić inwestycję.

Wideo:
Zwrot z inwestycji Analityka

Jak łatwo zauważyć, koncentrujemy się na efektach. Dlatego zależy nam aby inwestycja w system lokalizacji przyniosła jak najlepsze rezultaty.Służymy pomocą w następującym zakresie:

 • Wykazanie zwrotu z inwestycji w system RTLS dzięki udokumentowanym, wdrożeniom w innych placówkach
 • Zapewnienie kontaktu z innymi użytkownikami systemu RTLS w celu uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania
 • Pomoc w dokładnym określeniu, co chcesz osiągnąć poprzez zastosowanie systemu RTLS

Nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć. System lokalizacji RTLS firmy Tyco dokumentuje w sposób automatyczny, obiektywny i precyzyjny trudne do pozyskania wskaźniki wydajności takie jak:

 • Wskaźniki wykorzystania sprzętu
 • Czas oczekiwania pacjentów
 • Czas od rejestracji do przyjęcia przez lekarza
 • Ogólna długość pobytu
 • I wiele innych

 

Zarządzanie przepływem pacjentów Profilaktyka zakażeń
Monitorując pacjentów i personel za pomocą plakietek działających w technologii IR-RFID, do oddziału ratunkowego przekazywane są następujące potrzebne informacje:

 • Gdzie znajdują się pacjenci i ile wynosi ich czas oczekiwania
 • Nagłe przypadki i szczególne zagrożenia (np. choroba zakaźna)
 • Stan pacjenta (gotowy na wizytę, w gabinecie lekarza, oczekujące badania laboratoryjne itd.)
 • Stan sal/łóżek (dostępne, zajęte, wymagają czyszczenia)
 • Gdzie pacjenci, lekarze i pielęgniarki powinni udać się w dalszej kolejności
 • Gdzie powstają tzw. wąskie gardła, które tworzą opóźnienia

Ponadto na potrzeby analiz statystycznych przechowywane są dane porównawcze. Pozwalają one sporządzić raporty i porównania w oparciu o kluczowe elementy opieki nad pacjentem: czasy oczekiwania, czas od pojawienia się w placówce do uzyskania oceny stanu zdrowia, czas od rejestracji do przyjęcia przez lekarza, długość pobytu i wiele innych.

Jak wiesz, mycie rąk stanowi podstawową i najlepszą obronę przed zakażeniami. Jednak jak często personel rzeczywiście myje ręce oraz czy wykonuje tę czynność we właściwym czasie? Przekonasz się o tym dzięki rozwiązaniu RTLS Advantages™ do zapewniania higieny rąk.Jeżeli u pacjenta wykryta zostanie infekcja zakaźna, ustalenie, kto mógł mieć z nim kontakt może wymagać czasu oraz znacznej ilości środków.

Dzięki rozwiązaniu RTLS Advantages™ wszelkie interakcje między pacjentami, personelem i sprzętem są automatycznie zapisywane. Dzięki raportom przedstawiającym interakcje, które sporządzane są w oprogramowaniu analitycznym Reports Plus™, dowiesz się, kto, jaki sprzęt oraz w jakim stopniu miał kontakt z osobą zakażoną.

Zarządzanie sprzętem Zalety oprogramowania do lokalizacji w czasie rzeczywistym
Brakuje Ci sprzętu? Musisz kupować lub dzierżawić coraz więcej urządzeń medycznych? Nie jesteś w stanie na czas wykonać konserwacji czy przeglądu? Presonel medyczny jest zdenerwowany, bo nie może znaleźć potrzebnych narzędzi? System lokalizacji RTLS pomoże Ci rozwiązać następujące problemy:

 • Realna ocena potrzeb inwestycyjnych na podstawie dokładnych, obiektywnych danych (informacje na temat częstotliwości użytkowania istniejącego sprzętu do opieki nad pacjentem)
 • Unikanie gromadzenia sprzętu i zapewnienie jego dostępności. Efekt ten można uzyskać poprzez ustanowienie minimalnych ilości potrzebnych w danych obszarach oraz otrzymywanie powiadomień, w przypadku gdy zapasy spadną poniżej określonego poziomu
 • Śledzenie terminów konserwacji i przeglądów technicznych oraz wskazanie sprzętu nieużytkowanego aby poprawić jego wykorzystanie
 • Wskazanie sprzętu do wycofania widoczne dla wszystkich użytkowników. Dzięki takiej informacji personel będzie wiedział, aby go nie używać
 • Dostępne przeglądanie i wyszukiwanie lokalizacji sprzętu co zdecydowanie skraca czas poszukiwania w porównaniu do tradycyjnych metod

 

 

Systemy RTLS umożliwiają precyzyjne lokalizowanie pacjentów, personelu i istotnego sprzętu w czasie rzeczywistym. Informacje na temat lokalizacji pełnią rolę przydatnych danych poprawiających przepływ pacjentów, bezpieczeństwo i efektywność. W rezultacie automatycznie zwiększa się wydajność pracy, rośnie zadowolenie pacjentów oraz personelu, jednocześnie korzystnie wpływając na dochody.Popraw efektywność procesów dzięki analizie gromadzonych w tle, obiektywnych danych.

 • Zmniejsz koszty dzierżawy i nakładów na sprzęt
 • Zwiększ bezpieczeństwo, ochronę przed zakażeniami oraz zapewnij właściwą higienę rąk
 • Zidentyfikuj tzw. wąskie gardła aby zwiększyć komfort pacjentów

Nasza technologia jest w pełni zintegrowana z systemem przywoławczym firmy ZETTLER, co pozwala łatwo zautomatyzować wzywanie pielęgniarek i wyeliminować konieczność tworzenia osobnej sieci w placówce.

Chęć spełniania potrzeb branży medycznej pozwoliła nam stworzyć ofertę produktów służących do komunikacji w opiece zdrowotnej. Podczas jej przygotowywania koncentrujemy się na bezpieczeństwie i niezawodności naszych systemów. Naszym kolejnym priorytetem jest oszczędność czasu i pieniędzy, czyli zwiększenie efektywności placówek medycznych.
 

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco

Imię

Adres email

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies