fbpx
Menu

KOMPLEKSOWE POŁĄCZENIA OD PODŁOGI DO SUFITU

Wdrożenie wspólnej infrastruktury do nieruchomości, obiektów i systemów IT wymaga architektury obsługującej urządzenia od stanowiska pracy aż po lokalizacje zdalne poprzez połączenia sufitowe przy jednoczesnym podążaniu za zwiększającymi się wymaganiami dla biznesu.

 width=Okablowanie strefowe umożliwia zarządcy budynku i/lub najemcy skupienie się na obszarach pracy i aplikacjach zamiast na konkretnych użytkownikach, urządzeniach czy stacjach roboczych, ułatwiając przy tym sprostanie przyszłym wymaganiom w zakresie łączności dzięki zastosowaniu elastycznej i skalowalnej infrastruktury.

Uniwersalna kratowa sieć łączności (UCG) przenosi tę koncepcję o krok dalej poprzez utworzenie mapy obiektu w postaci kratowej sieci z obszarami serwisowymi o jednakowej wielkości, z których każda zawiera punkt konsolidacyjny (CP) łączący obszar z siecią szkieletową.

Czym jest okablowanie strefowe?

Jest to podejście do realizacji okablowania poziomego w postaci stref pokrycia zamiast punktowo lub przy określonych urządzeniach. Podwyższa to elastyczność i zmniejsza całkowity koszt systemu w okresie jego użytkowania.

DOWOLNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN

Niezależnie czy uniwersalna kratowa sieć łączności (UCG) jest instalowana w nowym czy modernizowanym obiekcie, to ujednolicone podejście do infrastruktury oznacza, że rozmieszczanie, dodawanie oraz zmiany punktów połączeniowych jest łatwe i bezproblemowe. Modyfikacje można przeprowadzać bez potrzeby używania dużej ilości materiałów lub ponoszenia dużych kosztów pracy przy jednoczesnej minimalizacji przerw obniżających wydajność pracy.

 width=

Okablowanie strefowe bazuje na hierarchii infrastruktury łącząc pomieszczenie telekomunikacyjne (TR) z każdym punktem konsolidacyjnym (CP), który działa jako punkt pośredni pomiędzy rdzeniem sieci a gniazdem telekomunikacyjnym (TO).

ZALECENIA REALIZACYJNE

Aby zapewnić zarówno połączenia jak i wydajność dla uniwersalnej kratowej sieci łączności należy rozważyć kilka istotnych wytycznych dotyczących projektu i realizacji.

Maksymalna wielkość komórki

W zaleceniach TIA-162-A maksymalną wielkość komórki określono jako 60 stóp na 60 stóp (18,3 metra na 18,3 metra). W ISO/IEC TR 24704 określono podobne wymiary dla komórek sześciokątnych o średnicy równej 12 metrów lub mniej.

 width=

Odległości i połączenia są istotne

Komórki powinny być równomiernie rozmieszczone w celu łatwego rozmieszczenia połączonych urządzeń.

 width=

Liczba kabli dołączeniowych w każdej komórce zależy od zastosowanych rozwiązań oraz rozmiaru komórki.

 width=

Wybór kabli

Podczas gdy do obsługi aktualnych aplikacji i spełnienia różnych wymagań mogą być wykorzystane różne kable, to zaleca się stosowanie kabla kategorii 6A ze względu na rosnące wymagania w zakresie przepustowości i mocy.

 width=

Dodatkowe źródła:

Przewodnik: Przewodnik CommScope  o projektowaniu UCG

Broszura: CommScope Uniwersalna  sieć łączności (UCG)

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło