fbpx
Menu

IntraVUE™

PODGLĄD NA INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ W CZASIE RZECZYWISTYM

Stale rosnąca liczba podłączonych urządzeń przemysłowych stwarza większe prawdopodobieństwo zakłóceń. Zarządzanie, wykrywanie, diagnostyka i rozwiązywania wszelkich problemów wymaga znacznego nakładu pracy i środków. Narzędzie IntraVUE™ jest odpowiedzią na specyficzne wyzwania dla środowisk przemysłowych. System zapewnia widoczność urządzeń na wszystkich poziomach.

SZYBKA REAKCJA NA USTERKI

Natychmiastowo reakcja w przypadku nieprawidłowości minimalizuje ryzyko przestojów oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych usterek.
Działająca część aktywna sieci dostarcza dane, które są wykorzystywane do wykrywania wszelkich problemów zakłócających pracę i zmniejszających wydajność. Informacje te zapewniają kompleksowy, dokładny obraz całej architektury urządzeń Ethernet.

MAPA POŁĄCZEŃ

IntraVUE tworzy mapę dającą pogląd na urządzenia działające w sieci. Automatycznie wykrywa wszystkie podłączone urządzenia i umieszcza na właściwej pozycji w schemacie połączeń.

i

PRZECHOWYWANIE ISTOTNYCH DANYCH

Oprogramowanie IntraVUE™ może eksportować dane z urządzeń podłączonych do sieci, co ułatwia zarządzanie zasobami. Oprogramowanie działa jak rejestrator danych, dokumentując wszystkie zdarzenia zapisywane co kilka sekund. Następnie wszystkie informacje są przechowywane w wewnętrznej bazie danych.

INTUICYJNY INTERFEJS GRAFICZNY

Interfejs oprogramowania jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Mapa połączeń pozwala nas szybką identyfikację urządzeń i określenie lokalizacji usterek.

Zobacz również: