fbpx
Menu

Pełna kontrola nad siecią

iTRACS DCIM zapewnia pełną kontrolę nad całym systemem. W czasie rzeczywistym informuje nas o stanie sieci oraz o ewentualnych błędach. Dzięki dostępowi do narzędzi diagnostycznych, mamy możliwość w pełni optymalnie zarządzać naszą siecią.

Znając już definicje DCIM, wiemy już, że docelowo rozwiązanie DCIM musi zapewniać wartość w całym zakresie IT i zarządzanie systemami obiektowymi. Ta myśl została podkreślona i powtórzona w całej branży – i nie bez powodu: prawdziwa wartość DCIM tkwi w jego możliwościach, aby menedżer centrum danych mógł widzieć, monitorować i kontrolować fizyczną infrastrukturę w centrum danych jako pojedynczy, dynamiczny i złożony ekosystem.

Jak to działa?

Platforma iCDC (iTracs Converged Data Center)

Platforma iCDC jest zaprojektowana z myślą o maksymalizacji efektywności oraz minimalizacji dokumentacji w wersji papierowej. iCDCsprawdzi w większych sieciach strukturalnych oraz w Centrach Przetwarzania Danych (DataCenter). Platforma automatyzuje tworzenie dokumentacji ale jest to zaledwie jedna z ważniejszych funkcjonalności oprogramowania iTracs.

iCDC umożliwa zarządzanie i monitorowanie całej serwerowni łącznie z systemami budynkowymi jak na przykład kontrola dostępu, klimatyzacja, zużycie energii. Z punktu widzenia administratora większych sieci istotne jest to, że iCDC daje możliwość planowanie rozmieszczenia urządzeń w obrębie serwerowni.

Możemy tworzyć zadania które wykona za nas system. Na przykład opgramowanie sprawdzi w której z szaf jest wystarczająco dużo miejsca oraz odpowiednie zasilanie dla nowego serwera lub przełącznika sieciowego. Otrzymujemy gotowy raport mówiący o tym w jakim czasie oraz gdzie dokładnie (które U w szafie) można zamontować serwer i jakie systemy trzeba będzie wyłączyć na czas montażu (np. które VLANy będą niedostępne).

To tylko niektóre z funkcjonalności oprogramowania iTracs.

Ważną cechą jest widok 3D całego budynku, serwerowni oraz każdej szafy rackowej wraz z urządzeniami w środku i rzeczywistymi połączeniami pomiędzy nimi. Wizualnie możemy sprawdzić aktualny stan połączeń oraz nimi zarządzać i planować ewentulane przełączenia.

Moduły z jakich składa się platforma iTracs

ANALIZATOR

Urządzenie fizycznie zamontowane w szefie krosowej służące do monitorowania na żywo stanu połączeń. Analizator łączy się z bazą danych iTracs wprowadzając zmiany w mapie połączeń na żywo.

iPBX

Łączy bazę danych iTracs z zewnętrznymi aplikacjami.

iDISCOVER

Aplikacja wykrywająca urządzenia z adresami IP po to aby można było je monitorować i zarządzań nimi w bazie danych.

iSIGHT

Oddzielna aplikacja instalowana razem z platformą iCDC umożliwiająca przeglądanie raportów (Crystal Reports, Xcelsius).

iLOCATOR

Aplikacja pozwalająca na wyszukiwanie danych i wyświetlania ich w formie raportów bez uruchomionej głównej aplikacji iTracs.

INTERFEJS WEB

Moduł umożlwiający dostęp z fukncji iCDC poprzez przeglądarkę internetową. To do jakich funkcji ma dostęp dany użytkownik zależy od nadanych uprawnień do jego konta w systemie.

Zakres możliwości iTRACS DCIM

Znając już definicje DCIM, wiemy już, że docelowo rozwiązanie DCIM musi zapewniać wartość w całym zakresie IT i zarządzanie systemami obiektowymi. Ta myśl została podkreślona i powtórzona w całej branży – i nie bez powodu: prawdziwa wartość DCIM tkwi w jego możliwościach, aby menedżer centrum danych mógł widzieć, monitorować i kontrolować fizyczną infrastrukturę w centrum danych jako pojedynczy, dynamiczny i złożony ekosystem.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

iTracs DCIM monitoruje, mierzy i modeluje dokładnie, jak i gdzie jest przesyłany i zużywany prąd.

 • Ułatwia przełączenia z prądu stałego na zmienny czy też z zmiennego na stały
 • Modeluje cały łańcuch połączeń prądowych, od zasilacza danego urządzenia do głównego przyłącza energetycznego
 • Pomaga w zarządzaniu trasami zasilania po przez śledzenie poszczególnych obwodów
 • Pozwala na symulacje awarii, aby wykryć potencjalny problem z zasilaniem
 • Zbiera dane odnośnie zużycia prądu, co pozwala na głębszą analizę zasilania w centrum przetwarzania danych

PULPITY NAWIGACYJNE

Dashbord czyli pulpit nawigacyjny, umożliwia podglądanie danych w praktyczniejszy sposób. Program iTRACS DCIM oferuje szereg gotowych dashbord’ów pomagających w organizacji danych. Oprócz tego, dla osób bardziej wymagających posiada możliwość personalizowania nich czy też nawet pozwala na tworzenie własnych.

Możliwośc tworzenia własnych, niestandardowych pulpitów nawigacyjnych nie jest w żadnym stopniu ograniczona. Ograniczeniem w tym wypadku jest jedynie nasza wyobraźnia. Dashbordy możemy definiować na podstawie lokalizacji, procesów, departamentów, pozycji personelu, klas urządzeń i wiele innych.

MONITOROWANIE

iTracs DCIM pozwala na globalny monitornig, w czasie rzeczywistym, twoich codziennych operacji IT i różnego rodzaju udogodnień:

 • Pozwala w łatwy sposób wyeliminować niespodzianki w naszej sieci
 • Monitoruj codzienne operacje w twoim centrum danych i w bezproblemowo zarządzaj nimi
 • Zarządzaj i rozwiązuj zdarzenia w czasie rzeczywistym, pojedynczo jak i w grupie

Planowanie przestrzeni w Data Center

W przypadku montażu nowych kompnentów, możemy napotkać problem z zasilaniem. Nie mamy możliwości zwiększeni zasilania w budynku. Konieczne jest odnalezienie oraz wypełnienie dostępnego miejsca w szafach, w sposób bezpieczny i nie zakłócający działania data center.

Program iTRACS nie tylko odnajduje takie miejsca, w połączeniu z Intel DCM optymalizuje profile zasilania pozwalając na:

 • Zwiększenie przestrzeni infrastruktury nawet do 60%
 • Wydłużenie życia serwerów
 • Racjonalne wykorzystanie dostępnej mocy

Zarządzanie zdalnymi lokacjami

Dzięki synchronizacji baz danych centrala może mieć dostęp do dowolnych informacji dostępnych w jednostkach terenowych. Dodatkowo z jednego miejsca można zarządzać całą infrastrukturą rozproszoną.

Sprawdzanie wolnej przestrzeni w szafach

System potrafi wygenerować raport o wolnej przestrzeni. Zapytanie może dotyczyć wolnej przestrzeni w szafie RACK, wolnej przestrzeni w listwie zasilającej, wolnym porcie w panelu krosowym czy przełączniku.

Przydzielanie nowych komponentów

W bazie danych iCDC znajdują się szczegółowe informacje na temat każdego urządzenia m.in. wymiary, maksymalne zużycie energii, waga. Kiedy przychodzi czas na instalację nowego urządzenia trzeba zapewnić odpowiednią ilość miejsca, właściwe zasilanie oraz dostęp do panelu krosowego lub przełącznika.

Zarządzanie w Data Center

System pozwala na monitorowanie połączeń w serwerowni. Natomiast widok 3D dodatkowo ułatwia fizyczne odnalezienie rzeczywistego połączenia w konkretnej szafie.

Dlaczego warto

Platforma iTracs DCIM umożliwia nie tylko zaprojektowanie serwerowni ale także zarządzanie już istniejącymi infrastrukturami sieciowymi. Poznaj, jakie korzyści daje implementacja platformy iTracs.

OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

Wizualizacja 3D całego budynku lub kampusu, widok pomieszczeń serwerowych, widok szaf teleinformatycznych, widok na urządzenia w szafach łącznie z podglądem na porty w urządzeniach.

NIE TYLKO IT

Tracs DCIM daje możliwość dostępu i obrazowanie wszystkich systemów budynku takich jak kontrola dostępu czy też instalacja alarmowa.

WIELE BAZ DANYCH W JEDNYM MIEJSCU

iTracs DCIM tworzy własną bazę danych ale dodatkowo daje możliwość podłączenia zewnętrznych baz danych z innych systemów np. BMS

ŁATWA INWENTARYZACJA

W jednej chwili można zrobić inwentaryzację. Monitorowanie ruchomego sprzętu sieciowego umożliwia łatwe określenie lokalizacji sprzętu, historii połączeń, a także zaplanowanie zmiany lokalizacji sprzętu.

PLANOWANIE PRZESTRZENI

Właściwe wykorzystanie przestrzeni w serwerowni bezpośrednio wpływa na jej wydajność. Dlatego istotne jest planowanie wykorzystania miejsca w serwerowni oraz w samych szafach.