fbpx
Menu

Audyt sieci przemysłowych

System SCADA odbiera niepełne dane?

Zastanawiasz się, dlaczego maszyna „dziwnie” się zachowuje lub działa niezgodnie z nastawami?

Zatrzymana linia produkcyjna z powodu awarii to koszmar, który dręczy każdego inżyniera utrzymania ruchu w fabryce. Każda minuta przestoju to olbrzymie straty finansowe dla firmy. Dziś w dobie Internetu Rzeczy (IoT) oraz migracji fabryk w kierunku protokołu IP infrastruktura sieciowa stała się elementem krytycznym z punktu widzenia ciągłości działania. Niestety różne dane wskazują, że ponad 50% awarii sieci ma przyczynę właśnie w infrastrukturze fizycznej.

Warto więc dobrze się zastanowić, jakie rozwiązania wybieramy dla konkretnych obszarów fabryki, czy te rozwiązania zostały przetestowane i są odporne na takie czynniki jak wstrząsy, wibracje, płyny, pył, temperaturę, kwasy, oleje czy zakłócenia elektromagnetyczne.

W trakcie prowadzenia audytu oferujemy wykonanie następujących czynności:

Przegląd istniejącej dokumentacji sieci strukturalnej zakładu przemysłowego, ustalenie przebiegu tras kablowych, weryfikacja wieku instalacji i pomiarów wykonanych przed uruchomieniem zakładu;

Określenie zgodności budowy okablowania strukturalnego w świetle aktualnych standardów dedykowanych dla Przemysłu (EN 50173-1, EN 50173-3, ISO/IEC 24702, IEC 61918, TIA-1005-A);

Określenie odpowiedniego zastosowania komponentów sieciowych dla właściwych stref zakładu w ujęciu M.I.C.E. – Mechanical/Mechaniczne, Ingress/Wnikanie, Climate/Klimatyczne i Electromagnetic /Elektromagnetyczne.

Wykonanie pomiarów sieci protokołami dedykowanymi dla stref przemysłowych (testowanie wg. limitów pomiarowych E1, E2, E3 – właściwości elektromagnetyczne);

Wykonanie pomiarów sieci światłowodowej m.in. wizualna inspekcja złącz światłowodowych i pomiary OTDR określające poziom zabrudzenia/uszkodzenia oraz jakość wykonanej instalacji światłowodowej;

Wizualna inspekcja punktów dystrybucyjnych ze zwróceniem uwagi na:

  • organizację i konstrukcję szaf;
  • sposób zarządzania kablami i kablami krosowymi;
  • dystrybucję energii w szafach;
  • klimatyzację i efektywność chłodzenia urządzeń aktywnych;
  • ustalenie wieku urządzeń aktywnych oraz posiadanego wsparcia i aktualizacji;
  • komponenty użyte do budowy okablowania strukturalnego;

Przedstawienie raportu w formie elektronicznej PDF

Audyt obejmuje weryfikację infrastruktury pasywnej, działającej z urządzeniami aktywnymi takich producentów jak:
Rockwell Automation, Allen-Bradley Stratix, Hirschmann, Cisco IE3000/IE3K, Phoenix FL-Switch-LM, Moxa EDS, Siemens SCALANCE … i wielu innych.