fbpx
Menu

Biuro

Kraków:

ul. Conrada 51A
31-357 Kraków
budynek IMPOL OFFICE

+48 601 549 191

Oddział

Warszawa:

ul. Borecka 10A
03-034 Warszawa

+48 22 678 18 00

Oddział

Poznań / Wrocław:

+48 665 996 993

Lanster Sp. z o.o.

biuro Kraków

ul. Conrada 51a
31-357 Kraków
tel.: +48 601 549 191
email: info@lanster.com

o. Warszawa

ul. Borecka 10A
03-034 Warszawa
tel.: (22) 678-18-00
fax.: (22) 678 15 02

o. Poznań

mob: +48  663 362 236

tel:  61  839 90 04

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu Piotr Chyba
Członek Zarządu Paweł Chyba

Prokurent Robert Czech

Dane rejestrowe:

NIP: PL 6792582267
Regon: 357042039
KRS: 0000113227
Nr. rejestrowy BDO: 000010690

Bank:

Alior Bank Spółka Akcyjna / SWIFT ALBPPLPW

Nr rachunku PLN: 49 2490 0005 0000 4530 3002 4095
Nr rachunku EUR: 95 2490 0005 0000 4600 6229 0176

Administrator danych osobowych – kontakt/uwagi/zgłoszenia
Pisemnie
Lanster Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Conrada 51A, 31-357 Kraków,
poprzez e-mail: iod@lanster.com
telefonicznie: + 48 12 638-16-66

 

LANSTER Sp. z o.o., ul. Conrada 51A, 31-375 Kraków. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Numer KRS: 0000113227, NIP: 679-25-82-267; Wysokość kapitału zakładowego: 90 000,00 zł (opłacony w całości).