fbpx
Menu

Audyt sieci biurowych

Istotne dane pobierają się godzinami?

Wideokonferencja zacina się, uniemożliwiając rozmowę?

Według badań od początku pandemii COVID 19 wykorzystanie danych internetowych wzrosło o 47%. Firmy, urzędy i banki umożliwiają realizację większości usług online, a spotkania biznesowe zostały zastąpione wideokonferencjami. Skutkuje to znacznym zwiększeniem wymagań co do przepustowości oraz niezawodności sieci, a utrata połączenia internetowego nawet na krótki czas generuje straty finansowe dla firmy.

Jakość okablowania strukturalnego jest kluczowa dla utrzymania stabilnego połączenia internetowego. Niestety różne dane wskazują, że ponad 50% awarii sieci ma przyczynę właśnie w infrastrukturze fizycznej. Jako że niezawodność systemu jest określana przez jego najsłabszy element, kluczowym aspektem jest wybór odpowiednich rozwiązań będących w stanie sprostać rosnącym wymaganiom co do przepustowości sieci w perspektywie co najmniej najbliższych kilku lat.

Zakres czynności podczas Audytu infrastruktury okablowania strukturalnego obejmuje:

Przegląd istniejącej dokumentacji sieci strukturalnej, ustalenie przebiegu tras kablowych, weryfikacja wieku instalacji i pomiarów wykonanych przed uruchomieniem sieci.

Określenie zgodności budowy okablowania strukturalnego w świetle aktualnych standardów dla sieci biurowych (EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50174-1/2).

Wykonanie pomiarów okablowania miedzianego:

 • pomiary przepustowości sieci pod kątem możliwości transmisji danych w standardzie 10GBASE-T,
 • weryfikacja sieci pod kątem transmisji 2,5GNBASE-T i 5GNBASE-T, umożliwiającej podłączenie na istniejącym okablowaniu kategorii  5e lub 6 urządzeń pracujących w nowym standardzie Gigabit Wi-Fi,
 • pomiary sieci pod kątem zasilania PoE++

Wykonanie pomiarów sieci światłowodowej:

 • wizualna inspekcja złącz światłowodowych,
 • pomiary reflektometrem OTDR określające poziom zabrudzenia/uszkodzenia,  oraz jakość wykonanej instalacji światłowodowej,
 • możliwość wykonania pomiarów mocy sygnału optycznego

Wizualna inspekcja punktów dystrybucyjnych ze zwróceniem uwagi na:

 • organizację i konstrukcję szaf,
 • sposób zarządzania kablami i kablami krosowymi,
 • dystrybucję energii w szafach,
 • klimatyzację i efektywność chłodzenia urządzeń aktywnych,
 • ustalenie wieku urządzeń aktywnych oraz posiadanego wsparcia i aktualizacji,
 • komponenty użyte do budowy okablowania strukturalnego,

Przedstawienie raportu w formie elektronicznej PDF

Audyt wykonujemy przy użyciu mierników  firmy FLUKE NETWORKS model DSX 5000/8000 o piątej klasie dokładności. Wszystkie wykorzystane mierniki w trakcie audytu posiadają aktualna kalibrację producenta. Więcej informacji na kanale producenta https://www.youtube.com/user/FlukeNetworksVideo .