fbpx
Menu

Umowy wielostronne

Centrum danych to złożone środowisko, obejmujące szeroki wachlarz wyposażenia i technologii, produkowanych przez różne przedsiębiorstwa. Stale zwiększająca się przepustowość i prędkość łączy sprawiła, że preferowaną technologią zapewniającą wyższą szybkość transmisji stał się światłowód. Aby zapewnić prawidłowe działanie i maksymalną wydajność sieci centrów danych, optyczne nadajniki/odbiorniki muszą być wymienne i kompatybilne ze sobą, tak aby umożliwić szybką i łatwą wymianę lub rozbudowę, bez konieczności wymiany lub modyfikacji innych urządzeń sieciowych.

Rozwiązaniem jest umowa wielostronna (ang. multi-source agreement, MSA), tzn. umowa zawarta między wieloma producentami, zakładająca niezmienność i wymienność produkowanego wyposażenia poprzez określenie wspólnej, fizycznej postaci różnych urządzeń i komponentów. W przypadku komunikacji w centrach danych, MSA obejmują zarówno specyfikację, jak i wdrożenie optycznych nadajników/odbiorników produkowanych przez różne firmy.

Lawinowy wzrost ilości danych, połączeń głosowych i wideo wymusił stałe zwiększanie prędkości transmisji w centrach danych i pomiędzy nimi. To zmusiło organizacje zajmujące się normami i standardami do opracowania nowych standardów prędkości transmisji, a to z kolei spowodowało konieczność zawarcia nowych MSA. Według ostatniej wersji mapy Ethernet Alliance, obecnie trwają prace nad siedmioma nowymi technologiami transmisji, z których większość oparta jest na technologii światłowodowej.

W chwili obecnej istnieje wiele różnych umów wielostronnych, odzwierciedlających zróżnicowanie zastosowań, jakie możemy obserwować w centrach danych:

 width=

Przykłady umów wielostronnych dotyczących światłowodów

Środowisko umów wielostronnych dotyczących optycznych nadajników/odbiorników jest bardzo dynamiczne. Liczba obecnie obowiązujących MSA jest zbyt duża, by omówić ją w tej publikacji. Umowy te obejmują wszystkie aspekty, od typu obudowy, zastosowania (zgodne ze standardem, zgodne ze standardem wstępnym, zastrzeżone), maksymalnego poboru energii, rodzaju połączenia światłowodowego, liczby żył, długości fali, po zasięg okablowania.

Poniżej przedstawiono przykłady obecnych i przyszłych MSA

 width=

 width=

Na rynku może pojawić się technologia sieciowa z możliwością zastosowania wielu rodzajów lub generacji optycznych nadajników/odbiorników. Rynek wskaże najlepsze rozwiązanie na podstawie kosztów, rozmiarów, zużycia energii, wsparcia dostawcy i innych czynników.

Implikacje dla projektowania infrastruktury okablowania

 width=

W nowych MSA zarysowuje się wyraźny trend w kierunku wyższych prędkości transmisji i większego zagęszczenia. Wyższe prędkości wynikają z wprowadzenia nowych standard

ów, które przewidują wyższą przepustowość. Tendencja do zwiększania zagęszczenia wynika z rozwoju technologii, która umożliwia zmniejszenie poboru energii przez nadajnik/odbiornik, a tym samym zmniejszenie jego rozmiarów. Jak wskazano powyżej, większe fizycznie platformy objęte MSA są zaprojektowane do obsługi nadajników/odbiorników o większej mocy, natomiast nadajniki/odbiorniki wykorzystujące mniejszą moc mogą być obsługiwane przez mniejsze platformy MSA, stąd możliwe zwiększenie liczby portów lub większe zagęszczenie sprzętu komunikacyjnego.

 width=

Na szczęście każdy standard okablowania centrum danych (TIA 942, ISO/IEC 11801-5 oraz CENELEC 50173-5) przewiduje dwa ustandaryzowane złącza optyczne do wykorzystania w centrum danych: LC do transmisji jedno- lub dwukierunkowej, oraz MPO dla transmisji wymagających więcej, niż dwóch włókien. Dzięki temu nastąpiło uproszczenie łączności światłowodowej, ponieważ MSA dotyczące środowiska centrów danych również przewidują wykorzystanie złączy LC i MPO. Standaryzacja złączy pozwoliła na uproszczenie okablo

wania, ale także odegrała wielką rolę w zapewnieniu elastycznej komunikacji, która jest w stanie obsłużyć stale zwiększającą się prędkość transmisji i zagęszczenie, za które odpowiada rosnące zagęszczenie sprzętowe.

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło