fbpx
Menu

Czym jest DCIM?

Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum danych (Data Center Infrastructure Management – DCIM) to nowa klasa oprogramowania, która daje operatorom centrów danych możliwość prowadzenia wydajnych operacji  oraz usprawnienia planowania i projektowania infrastruktury. Zazwyczaj zastępuje ono programy Excel, Visio i domowe bazy danych. Oprogramowanie DCIM może łączyć informacje z różnych domen organizacyjnych – Data Center Ops, Facilities i IT, aby zmaksymalizować wykorzystanie centrum danych.

Korzyści z zastosowania DCIM:

Zwiększenie żywotności sprzętu

Oprogramowanie DCIM, stale monitorujące krytyczną infrastrukturę obiektu, sprawdza sprzęt, gromadzi dane, tworzy trendy i raporty oraz monitoruje przeciążenia. Dzięki wbudowanym alertom można reagować, zanim awarie wpłyną na użytkowników i usługi.

Lepsze planowanie i wykorzystanie pojemności

Szybkie modelowanie i przydzielanie przestrzeni dla nowych serwerów, szaf, sprzętu IT i wyposażenia. Zarządzaj relacjami między sprzętem IT a infrastrukturą w kilka kliknięć za pomocą diagramów zasilania i połączeń sieciowych.

Większa wydajność energetyczna centrum danych

Automatycznie zbieraj dane z systemów zasilania budynków, ruchu w sieci IT i obciążenia urządzeń. Odczytuj wartości i wskaźniki PUE w centrum danych. Zapewnij realizację działań optymalizacyjnych efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Zwiększanie efektywności pracy administratorów

Rezerwacje sprzętu, przenoszenie urządzeń, dodawanie i zmiany można łatwo zrealizować dzięki w pełni zintegrowanemu i zautomatyzowanemu zarządzaniu. Zapewnienie uruchomienia procesów, monitorowanie postępów i rejestrowanie ścieżki audytu znacznie zwiększają wydajność pracowników.

DCIM DATA CENTER

źródło: https://www.sunbirddcim.com/what-dcim

Nadszedł nowy sposób zarządzania centrum danych

Tradycyjne narzędzia do zarządzania centrum danych działały w odniesieniu do konkretnych zadań. Często jednak te narzędzia nie radzą sobie w rozwiązaniu złożonych problemów, takich jak ustalenie, gdzie można zainstalować nowe serwery, znalezienie niewykorzystanej mocy lub coś tak podstawowego, jak czytelne pokazanie, jakie urządzenia znajdują się w centrum danych.

Oprogramowanie DCIM zapewnia menedżerom operacyjnym centrów danych możliwość identyfikacji, lokalizacji, wizualizacji i zarządzania wszystkimi fizycznymi aktywami centrum danych. Umożliwia szybkie dostarczanie nowego sprzętu i skuteczne planowanie wykorzystania przestrzeni dla przyszłej rozbudowy. Narzędzia DCIM mogą również pomóc w optymalizacji kosztów energii, ulepszeniu projektu centrum danych i zwiększeniu wydajności operacyjnej.

Wdrożenie rozwiązania Data Center Infrastructure Management zapewnia administratorom centrów danych i przedsiębiorstwom znaczne korzyści operacyjne i oszczędnościowe, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Opracowano na podstawie materiałów Sunbird®.