fbpx
Menu

Za każdym razem, gdy zakończona zostanie instalacja okablowania strukturalnego, można zdecydować o jego pomiarach i certyfikacji. Aby zapewnić, że wszystkie łącza w systemie są wykonane prawidłowo, instalacja powinna zostać przetestowana. Czy jednak konieczne jest wykonywanie pomiarów dla każdego łącza i dokumentacja ich parametrów w szczegółowym raporcie?

Wszyscy producenci okablowania podkreślają, że jeśli dana instalacja ma mieć długoterminową gwarancję, certyfikacja jest konieczna. Są też inne korzyści: jasna weryfikacja w przypadku sporów, kontrola jakości wykonywanych prac oraz użytych komponentów, oraz wyróżniająca reputacja instalatora wśród klientów i konkurencji. Przyjrzyjmy się wartości certyfikacji w różnych sytuacjach.

Na czym polega certyfikacja okablowania?

Certyfikacja polega na podłączeniu miernika do obydwu końców łącza kablowego, wykonaniu odpowiednich testów i porównaniu ich wyników z limitami opisanymi przez obowiązującą normę lub wymaganiami klienta. Jeśli wszystkie pomiary wypadną pozytywnie, zainstalowane łącze zostaje zatwierdzone. Wyniki te są zwykle dokumentowane w raporcie.

Urządzenia do certyfikacji są kosztowne, ale działają przez długi czas, więc ich zakup może być zrekompensowany przez setki tysięcy – a nawet miliony – prawidłowo wykonanych połączeń kablowych. (Wykonawcy, którzy nie mają potrzeby wykonywania testów w dużych ilościach mogą uniknąć tych nakładów inwestycyjnych wynajmując testery lub nawet zatrudniając firmy zewnętrzne do przeprowadzenia certyfikacji). Koszt robocizny związanej z wykonaniem i udokumentowaniem testów zazwyczaj zwiększa koszt typowej instalacji okablowania o około 5%. Należy jednak pamiętać, że nawet podstawowe testy połączeń wymagają znacznego nakładu pracy, związanego z podłączeniem i pomiarem każdego łącza.

Jakie są normy dotyczące certyfikacji okablowania miedzianego?

Certyfikacja okablowania miedzianego to proces polegający na określeniu, czy zainstalowane okablowanie działa zgodnie z normami branżowymi. Światową instytucją określającą standardy okablowania jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). W Ameryce Północnej właściwą organizacją jest Telecommunications Industry Association (TIA). Standardy okablowania są powiązane ze standardami sieciowymi, ale nie są z nimi tożsame.

Aby łącze kablowe uzyskało certyfikat, musi być wykonane z komponentów (przede wszystkim kabla i złączy), które uzyskały certyfikat zgodności z odpowiednią normą. Testowanie zainstalowanego łącza jest konieczne, aby upewnić się, że kwestie wykonawcze nie wpływają negatywnie na ogólną wydajność łącza.

Jakie są standardy certyfikacji okablowania światłowodowego?

Podczas gdy certyfikacja miedzi wykorzystuje niewielką liczbę parametrów określających wydajność łącza, istnieją trzy różne sposoby testowania okablowania światłowodowego.

  1. Odwołanie się do standardów Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dotyczących światłowodów dla różnych aplikacji, takich jak 40GBASE-SR4. Standardy te nie są jednak powszechnie stosowane przez instalatorów, ponieważ modernizacja do szybszych aplikacji w przyszłości wymagałaby ponownego przetestowania systemu pod kątem nowych limitów.
  2. Obliczenie dopuszczalnej wartości w oparciu o specyfikacje TIA dotyczące długości włókna i liczby złączy w łączu.
  3. Obliczenie dopuszczalnych wartości w oparciu o specyfikacje producenta włókien i złączy. Te deklarowane limity są zazwyczaj bardziej rygorystyczne niż specyfikacje TIA i obsługują włókna i złącza o wysokiej wydajności (niskiej stratności).

Kiedy wymagana jest certyfikacja okablowania

Jeżeli konieczność certyfikacji okablowania jest z góry określona w wymaganiach inwestora, wówczas sytuacja jest jasna. Niektórzy użytkownicy chcą mieć pewność wydajności, jaką daje certyfikacja; innym zależy na długoterminowej gwarancji (w wielu przypadkach 20 lat lub więcej) od dostawcy okablowania, której nie uzyskają bez sporządzenia raportu certyfikacyjnego.

Kiedy certyfikacja okablowania nie jest wymagana, nadal jest korzystna

Certyfikacja przynosi korzyści wykonawcy, nawet jeśli nie jest wymagana przez klienta. Udokumentowanie pozytywnych wyników pomiarów stanowi zabezpieczenie chroniące instalatora przed wadami wynikającymi z wadliwych komponentów dostarczonych przez producenta oraz usterkami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania. Dzięki temu instalator nie musi obawiać się przyszłych sporów. Co więcej, certyfikowanie instalacji daje użytkownikowi pewność, że instalatorzy pracują na najwyższym poziomie. Przekłada się to na rosnąca renomę specjalistów i zwiększa szanse na ponowne podejmowanie współpracy przez tego samego inwestora w przyszłości.

Korzyści z certyfikacji dla instalatora

Wszyscy słyszeliśmy, że większość problemów z siecią jest związana z okablowaniem. W przypadku pojawienia się takich problemów, klient prawdopodobnie wezwie Cię do pomocy w ich rozwiązaniu. Certyfikacja zapewnia znaczny poziom ochrony, jeśli sprawy potoczą się źle. Oto trzy powody, dla których certyfikacja okablowania jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek:

  1. Dowód, że praca została wykonana prawidłowo: Problemy z okablowaniem mogą pojawić się od razu, jeśli klient zacznie używać nowego systemu. Wady mogą pojawić się także po miesiącach, a nawet latach. Przełączniki sieciowe, routery i serwery są wielokrotnie wymieniane w trakcie eksploatacji infrastruktury okablowania. Można spodziewać się, że każdy nowy sprzęt sieciowy będzie wymagał więcej od okablowania (wymagania zawsze się zaostrzają wraz z upływem czasu). Raporty certyfikacyjne mogą chronić instalatora poprzez udowodnienie, że praca została wykonana prawidłowo.
  2. Rozpoznawanie wadliwego okablowania: Certyfikacja zapewnia dodatkową ochronę przed komponentami nie spełniającymi wymagań. Niektórzy klienci lubią oszczędzać pieniądze, wybierając wątpliwe materiały. W rzadkich przypadkach nawet renomowany producent może wypuścić wadliwą partię okablowania. Dzięki pomiarom można dokonać pomiarów jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac instalacyjnych, a w przypadku problemów zareklamować towar unikając przyszłych komplikacji. Testery, takie jak seria Fluke Networks DSX CableAnalyzer™, zdiagnozują problem w złączach lub samym kablu. Jeśli dojdzie do sporu z klientem lub dostawcą, sporządzenie pozytywnego raportu certyfikacyjnego zwykle go zakończy. A jeśli Twój DSX zidentyfikuje okablowanie jako źródło problemu, większość producentów zaakceptuje wynik; jeśli pojawią się w celu zbadania problemu, prawdopodobnie będą go weryfikować używając tego samego miernika.
  3. Kontrola jakości: Producenci okablowania nie udzielają gwarancji bez dowodu certyfikacji. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że stosowane są najlepsze praktyki instalacyjne, a jakość wykonania spełnia standardy. Certyfikacja oznacza, że można być pewnym swojej pracy. Możesz nawet wykorzystać certyfikację jako punkt odróżnienia od konkurencji. Dane dotyczące certyfikacji są również przydatne do oceny wydajności zespołu; mogą pomóc w zidentyfikowaniu osób osiągających najlepsze wyniki oraz tych, które wymagają dodatkowego szkolenia.

Kiedy warto skorzystać z certyfikacji okablowania?

Wielu profesjonalnych wykonawców zawsze dokonuje certyfikacji – nie tylko z powodów, które już wymieniliśmy, ale również dlatego, że spójne podejście do każdego zlecenia prowadzi do wyższej jakości wszystkich prac. Wyjaśnienie klientowi wartości certyfikacji może pozwolić Ci na uwzględnienie jej w kosztorysie i wyeliminowanie konkurencji o niższej jakości.

Nawet jeśli nie uda się przekonać klienta, mamy nadzieję, że udało nam się przekonać Ciebie: Ochrona i kontrola jakości, jaką zapewnia certyfikacja, sprawiają, że jest ona warta umiarkowanych kosztów.

Opracowano a podstawie materiałów Fluke Networks.