fbpx
Menu

Aktualnie w Polsce nie obowiązuje żadna konkretna norma, która precyzowałaby wymagania, jakie musi spełniać system przywoławczy w opiece zdrowotnej. Często zmusza to użytkownika końcowego do samodzielnego zapoznania się z możliwościami i funkcjonalnościami systemów dostępnych na rynku. Każdy użytkownik ma swoją wizję systemu przywoławczego dostosowanego do potrzeb konkretnej placówki, jednak przy wyborze rozwiązania warto oprzeć się na pewnych podstawach. Zarówno przy analizie funkcjonalności, jak i projektowaniu systemu przywoławczego jako firma Lanster zalecamy odniesienie się do normy DIN VDE 0834, która jest powszechnie akceptowana w Europie i szczegółowo precyzuje wymagania stawiane systemom przywoławczym.

Czym powinien charakteryzować się dobry system przywoławczy, który usprawni funkcjonowanie placówki oraz zagwarantuje bezpieczeństwo i komfort zarówno pacjentów, jak i personelu?

ŁATWA OBSŁUGA

 width=

Personel placówek medycznych ma na sobie dużą odpowiedzialność i codziennie mierzy się z ogromem pracy. Szczególnie w czasach pandemii pracowniczki i pracownicy szpitali, hospicjów i domów opieki znajdują się pod ogromną presją będącą dodatkowym obciążeniem. Szczególnie ważne jest, aby system przywoławczy nie był dla pacjentów barierą, natomiast dla personelu dodatkowym obciążeniem, serią guzików do przeklikania oraz kolejną rzeczą, której nauka kosztuje dużo czasu i wysiłku. System przywoławczy ma poprawiać komfort i bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie ułatwiając codzienną pracę personelu. Podsumowując, system musi być funkcjonalny i prosty w obsłudze.

 

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

 width=

System przywoławczy jest narzędziem komunikacji pomiędzy pacjentem a personelem. Jego podstawową funkcją jest możliwość wezwania pomocy przez pacjenta w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, dlatego musi się on cechować wysoką niezawodnością. W każdym systemie przywoławczym elementami, z którymi pacjent ma kontakt są przyciski. Należy zwrócić uwagę na jakość ich wykonania. Powinny zostać wykonane z materiałów o dużej trwałości, najlepiej w sposób modułowy. Budowa modułowa umożliwia szybką wymianę elementów. Na przykład, w przypadku fizycznego uszkodzenia zewnętrznej części panelu przez pacjenta wymieniana jest sama obudowa zewnętrzna bez konieczności wyłączania zasilania i odłączania całego panelu. Sam przycisk przywołania pomocy powinien być koloru czerwonego i wyraźnie odróżniać się od pozostałych przycisków. Warto również rozważyć zastosowanie manipulatorów, za pomocą których pacjent może wzywać pomoc z poziomu łóżka. Manipulatory mogą być również wyposażone w funkcję komunikacji głosowej, co jest szczególnie istotne w sytuacji pandemii, umożliwiając pacjentowi rozmowę z personelem bez konieczności fizycznego kontaktu. W obiektach, w których występuje podwyższone ryzyko uszkodzenia sprzętu, jak np. szpitale psychiatryczne lub zakłady karne, należy rozważyć zastosowanie wandaloodpornej wersji systemu przywoławczego.

 

ANTYBAKTERYJNOŚĆ

 width=
Placówki medyczne są środowiskiem szczególnie narażonym na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów. Wynika to z dużej ilości osób chorych, rotacji pacjentów oraz publicznego charakteru działalności. Ważne jest, aby system przywoławczy, z którego korzystają różni pacjenci nie stanowił dodatkowej drogi przenoszenia bakterii poprzez fizyczny kontakt. Podczas wyboru rozwiązania należy zadbać o to, aby obudowy i przyciski były w całości wykonane z materiału antybakteryjnego.

 

LOKALIZACJA

 width=

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym są stosowane w placówkach, gdzie pacjenci wymagają stałego nadzoru. Rozwiązanie znacznie ułatwia pracę personelu na bieżąco, informując o położeniu pacjentów oraz generując alarmy w przypadku opuszczenia przez pacjenta danej strefy.

Lokalizatory instalowane na sprzęcie mobilnym pomagają szybko zlokalizować potrzebne zasoby, których poszukiwanie na terenie placówki często wymaga od personelu dużego nakładu czasu, wysiłku.

Również wewnętrzna lokalizacja pracowników może być dużym ułatwieniem pracy. Pozwala lepiej organizować funkcjonowanie placówki, uskutecznia komunikację personelu oraz umożliwia szybszą reakcję na nagłe sytuacje, co przekłada się na większe bezpieczeństwo pacjentów.

 

Wszystkie opisane funkcjonalności zapewnia system CCS Medicall.

 width=

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące systemów przywoławczych, napisz w komentarzu lub skontaktuj się z nami drogą mailową.