fbpx
Menu

Zarządzanie bezpieczeństwem w centrum danych

Fizyczne zagrożenia

r

Wyciek danych

Listwy PDU

Na miarę potrzeb

Fizyczne zagrożenia

Odpowiedni plan ochrony fizycznej jest niezbędny przy opracowywaniu i utrzymywaniu prawidłowego poziomu bezpieczeństwa. Aby zapobiec fizycznym zagrożeniom niezbędne jest stosowanie specjalistycznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: CCTV, KD SSP, SSWiN oraz systemów monitorowania środowiska.

Wyciek danych

Wycieki danych nie ograniczają się do włamań hakerów do systemu. Zagrożenie występują często przez dostęp do serwera osoby nieupoważnionej. Aby zabezpieczyć się przed atakami wirusów, włamaniami hakerskimi oraz sabotażem ze strony pracowników należy używać wielopoziomową ochronę danych.

Listwy PDU

Czujniki poboru mocy i warunków środowiskowych stanowią pewną ochronę przed zagrożeniami fizycznymi, takimi jak zalanie, przegrzanie lub przepięcia. Bądź spokojny o swoją serwerownię dzięki zastosowaniu inteligentnych listw PDU.

Na miarę potrzeb

Strategia bezpieczeństwa nie jest uniwersalna. Ze względu na specyfikę każdego obiektu, niezbędna jest dokładna analiza zagrożeń i wybór odpowiednich rozwiązań.