fbpx
Menu

LIDER W TECHNOLOGII DETEKCJI OD POKOLEŃ

Firma ZETTLER zyskała sobie reputację lidera innowacji. Jedną w dróg do osiągnięcia tego jest ulepszanie technologii detekcji, którą dostarczamy naszym klientom, o najbardziej zaawansowane rozwiązania dostosowane do różnych zastosowań. Przez całą długą historię ZETTLER udoskonala możliwości, inteligencję i technologię stosowaną w czujkach, pracując nad polepszeniem bezpieczeństwa w nawet najbardziej wymagających warunkach.

WIODĄCA INNOWACJA
Każdego roku firma ZETTLER inwestuje miliony dolarów i przeznacza niezliczone godziny na rozwój nowych technologii, które pomagają w ochronie życia, mienia i środowiska naturalnego. Innowacje ZETTLER powstają w oparciu o potrzeby klientów oraz efekty dokładnego zrozumienia tego, na jakiej zasadzie funkcjonują ich branże, w jakimi wiążą się wyzwaniami i jakie stwarzają możliwości.

BADANIA I REWOLUCJA
Dzięki wsparciu zaawansowanych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz nowoczesnym zakładom produkcyjnym na całym świecie rozwiązania gwarantują wymierną wartość dodaną, wydajność i stabilność.

UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA
ZETTLER jest liderem innowacyjności, otwartym na uwagi klientów, zmiany następujące w środowisku funkcjonowania systemu oraz głos użytkowników swoich produktów tak aby zapewnić ewoluowanie produktu zgodnie w ich oczekiwaniami.
Współpracują ze swoimi klientami, aby zapewnić im bezpieczeństwo i możliwość realizacji celów biznesowych, poprzez wynajdywanie coraz bardziej przemyślnych sposobów na ochronę miejsca pracy i życia ludzi — jest to obietnica, którą spełniają już pd ponad 60 lat.

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
ZETTLER rozumie, że systemy wykrywania POŻARU są kluczowe w utrzymaniu stałego bezpieczeństwa i ochrony budynków lub miejsc. Ludzie codziennie polegają na tym systemie, oczekując zapewnionego bezpieczeństwa i ostrzeżenia w przypadku pierwszych oznak zagrożenia. Czujki Generacji 6 zaprojektowano z myślą o zapewnieniu stałej optymalnej skuteczności detekcji, niepodatności na przypadki występowania fałszywego alarmu oraz szybkiej reakcji w razie zagrożenia pożaru.

 width=

PRZEDSTAWIAMY TECHNOLOGIĘ DETEKCJI SZÓSTEJ GENERACJI FIRMY ZETTLER

NOWA ADRESOWALNA CZUJKA POŻAROWA GENERACJI 6 MX

 width=

NIEZAWODNY SYSTEM, NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ
Seria czujek Generacji 6 jest dostosowana do różnych środowisk, stanowiąc idealne narzędzie do monitorowania zagrożeń pożarowych w wielu różnych przypadkach.
 width=

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA WE WNĘTRZU KOMORY
Precyzyjne wykrywanie prawdziwego pożaru, znacząco zmniejszające prawdopodobieństwo fałszywego alarmu. Konstrukcja zaawansowanej komory zapobiega przedostawaniu się pary i cząstek kurzu do jej wnętrza, zmniejszając ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu. Technologia wykrywania szóstej generacji firmy ZETTLER jest tak zaawansowana, że ostrzega przed pojawieniem się ognia już przy najmniejszych jego oznakach. Zaawansowana konstrukcja komory czujki zapewnia najlepszą na świecie skuteczność w kwestii rozróżniania prawdziwych i fałszywych sytuacji zagrożenia.

 width=

NAJWCZEŚNIEJSZA DETEKCJA DZIĘKI POTRÓJNEJ TECHNOLOGII WYKRYWANIA 3oTEC

Według dzisiejszego stanu wiedzy, do większości zgonów w trakcie pożaru dochodzi wskutek zatrucia toksycznymi produktami spalania, a 70% ofiar pożarów została najprawdopodobniej poważnie ranna lub zginęła podczas snu między godziną 23 a 7 rano.

 width=

Warunki wysokiego ryzyka to miejsca, w których przebywają śpiący ludzie, np. szpitale, domy opieki lub hotele. Kolejnym wyzwaniem, któremu należało sprostać w celu stworzenia precyzyjnego systemu przeciwpożarowego, było rozwiązanie problemu powstawania fałszywych alarmów wskutek działania kurzu, pary lub dymu papierosowego. Technologia potrójnego wykrywania zastosowana w czujce 3oTec stanowi metodę przezwyciężenia tego problemu. Od momentu wprowadzenia pierwszej czujki CO firma ZETTLER dokonała połączenia czujek CO, dymu i ciepła. Efektem tego jest inteligentna technologia potrójnego wykrywania w jednej czujce. Czujkę 3oTec zaprojektowano jako wydajne i oszczędne rozwiązanie zmniejszające ilość fałszywych alarmów. Wysoce zaawansowana technologia zastosowana w czujce 3oTec współdziała w centralą przeciwpożarową poprzez algorytmy tzw. fuzzy logic. Oznacza to, że czujka jest zaprogramowana do ciągłego przesyłania do centrali informacji na temat poziomu ciepła, dymu i czadu w pomieszczeniu. Centrala z kolei na ich podstawie określa, czy nie doszło do wystąpienia prawdziwego zagrożenia pożarowego. Czułość wykrywania dymu, czadu i temperatury w czujce można dostosować do otoczenia i pory dnia, tak aby czujka zapewniała jak największe bezpieczeństwo odpowiednio do każdych warunków.

Funkcjonowanie technologii potrójnego wykrywania 3oTec opiera się na wielowymiarowych algorytmach logiki zbiorów rozmytych, które znacząco zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów. Czujka 3oTec dzięki trzem zintegrowanym systemom detekcji odznacza się również kolejną zaletą: umożliwia wybór trybu odpowiednio do różnych warunków i wymogów. Możliwość wyboru między kilkoma różnymi trybami detekcji, np. trybem uniwersalnym lub odpornym, stanowi czynnik, który jeszcze bardziej polepsza jakość detekcji i odporność na fałszywe alarmy.

Największa skuteczność wykrywania dzięki technologii FastLogic

TECHNOLOGIA STWORZONA DO ZAPOBIEGANIA FAŁSZYWYM ALARMOM
Czujki znajdujące się w pomieszczeniu wysyłają informacje dotyczące poziomów ciepła i dymu do centrali. Działanie centrali opiera się na zaawansowanych algorytmach FastLogic, które umożliwiają interpretację sygnałów z czujek i określanie czy poziomy pomiarów oznaczają rzeczywiste zagrożenie lub ryzyko pożaru. Zaprojektowano go we współpracy z uniwersytetem z Duisburga, w którym znajduje się baza danych zawierająca ponad 100 000 rejestrów sytuacji pożarowych/fałszywych alarmów (dane te są gromadzone od ponad 80 lat, a specjalistyczny algorytm używa ich do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia rzeczywistego ognia, odwołując się do tysięcy sytuacji zagrożenia pożarowego poprzez algorytm FastLogic. Algorytm FastLogic stworzono w celu szybszego wykrywania prawdziwego ognia i rzadszego (lub braku) generowania fałszywych alarmów. Ten inteligentny algorytm jest narzędziem pomagającym we wczesnym wykrywaniu pożaru.

Otwarcie drzwi do łazienki pełnej pary
Pomimo że wartość pomiaru czujki przekroczyła próg na tyle długo, aby wygenerować sygnał alarmowy, system FastLogic analizuje wzorzec sygnału i oblicza prawdopodobieństwo pojawienia się ognia. Nawet jeśli poziom alarmowy systemu FastLogic ustawiony jest na prawdopodobieństwo poniżej 50%, nie zostaje wygenerowany żaden alarm.

 width=

Płonąca bawełna
System FastLogic szacuje, że z reakcją czujki wiąże się duże prawdopodobieństwo pojawienia się ognia. Nawet w przypadku ustawienia w systemie FastLogic prawdopodobieństwa alarmu na 100%, alarm zostanie znacznie szybciej wywołany niż w przypadku braku tego systemu.

 width=

PIONIERSKA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Misją firmy ZETTLER jest stworzenie inteligentnych rozwiązań, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa otoczenia. Czujki pożarowe Generacji 6 zostały skonstruowane tak, aby zapewnić szybkość, prostotę i bezdrabinowe programowanie. Charakteryzują się one również wydłużonym, 10-letnim czasem eksploatacji, co przekłada się na korzystne obniżenie kosztów w dłuższym terminie.

Uproszczony i szybki montaż dzięki Time Saver Mount –TSM (Uchwyt Oszczędzający Czas)
TSM pozwala na uproszczony, szybki, i estetyczny montaż czujki na podwieszanych sufitach. Co najważniejsze, TSM umożliwia rozruch i pracę czujki jeszcze przed zamontowaniem podwieszonych sufitów. Upraszcza to zarządzanie projektem przy dużych i skomplikowanych instalacjach.

Wydłużony okres eksploatacji
Każdą zainstalowaną czujkę Generacji 6 zaprojektowano w myślą o zmniejszeniu kosztów poprzez zapewnienie dłuższej i wydajniejszej eksploatacji. Funkcja przedłużonego czasu eksploatacji (Extended Service Life, ESL) oznacza wydłużenie czasu trwałości poprzez stopniowe podnoszenie progu alarmowego wraz ze starzeniem się urządzenia. Nowa komora optyczna wykorzystuje wszystkie dostępne zakresy dynamiczne czujki. Oznacza to możliwość osiągnięcia przez czujkę maksymalnej wartości kompensacji odchyłki. W konsekwencji prowadzi to do najdłuższego możliwego okresu eksploatacji urządzenia przy zachowaniu wymaganego poziomu czułości. Funkcja kompensacji odchyłki pozwala zazwyczaj na dwukrotnie dłuższe użytkowanie czujki w porównaniu w urządzeniami starszej generacji.

Wyjątkowe narzędzie do programowania urządzeń pętlowych
ZETTLER 850EMT to rewolucyjne narzędzie do zdalnego programowania, które znacząco upraszcza i przyspiesza proces instalacji, dokumentowania rozruchu systemu i prowadzenia rejestrów serwisowych. Dzięki intuicyjnemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu oraz zaawansowanej, dwukierunkowej zdalnej komunikacji w paśmie podczerwonym z czujkami Generacji 6, urządzenie 850EMT stanowi nieocenioną pomoc dla osób wykonujących instalację, rozruch i serwisowanie. W przypadku klientów, którzy chcą sami zająć się podstawowym serwisem, urządzenie 850EMT również może okazać się wartościowym dodatkiem.

10 lat trwałości czujki 3oTec
Na początku pierwszej dekady XXI w. czujki czadu musiały być wymieniane w krótszych odstępach czasu. Zaangażowanie firmy ZETTLER w prowadzenie badań połączone w praktycznym doświadczeniem przyniosło efekt w postaci czujek serii 3oTec Generacji 6, które pozwalają na zmniejszenie kosztów dzięki dłuższej i bardziej niezawodnej eksploatacji. Przedłużony czas eksploatacji (Extended Service Life, ESL) czujek 6 Generacji oznacza wydłużenie przydatności poprzez stopniowe podnoszenie progu alarmowego wraz ze starzeniem się urządzenia. Dzięki temu czujka może osiągnąć maksymalny poziom kompensacji odchylenia, zachowując funkcjonalność przez dłuższy zakres czasu przy dozwolonym poziomie czułości detekcji. Zastosowanie tej technologii zaowocowało wydłużeniem szacowanej trwałości czujek ZETTLER 3oTec do 10 lat. Szacowana trwałość czujek pożarowych ZETTLER jest porównywalna w trwałością czujek optycznych. Jako czujki CO zapewniaja wczesne ostrzeganie o obecności wolnego, tlącego się płomienia. Można ich również użyć do zabezpieczenia obszarów, w przypadku których niemożliwe byłoby zastosowanie czujek optycznych w powodu prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywych alarmów. Czujki 3oTec odznaczają się trwałością sięgającą do 10 lat, dzięki czemu mogą budzić zaufanie do możliwości używanego systemu detekcji.

Zdalny serwis TrueInsight Zmniejszenie strat energii
Czujki Generacji 6 podczas pracy mają bardzo niskie zużycie energii, jednakże każdy przestój związany ze zbędnym przeglądem serwisowym podczas ich użytkowania może podwoić pobór energii dla całego okresu eksploatacji urządzenia. Jedną w największych korzyści zdalnego serwisu TrueInsight oraz funkcji zdalnej diagnostyki jest możliwość uniknięcia zbędnych przestojów serwisowych oraz przeprowadzanie wszystkich wymaganych działań serwisowych podczas wyłącznie jednego przeglądu. Zastosowanie diagnostyki prognostycznej pozwala uzyskać to nawet przed samym wystąpieniem usterki w systemie.


Czujki optyczne 850P i 830P

 • Możliwość wyboru czułości detekcji pozwala na użycie czujki w wielu różnych zastosowaniach.
 • Do ochrony w spokojnych warunkach, w których potencjalny ogień będzie palić się wolno, służy czujka optyczna.

Dostępne tryby:
Tryb 0 — Optyczny


Czujki temperatury 850H i 830H

 • Możliwość funkcjonowania przy stałej temperaturze i trybach współczynnika jej wzrostu odpowiednio do liczby wymaganych czułości detekcji.
 • Używany w obszarach silnego zapylenia, wykluczających możliwość zastosowania czujek dymu.

Dostępne tryby:
Tryb 0 — Stała temperatura ciepła 60°C (A2S)
Tryb 1 — Współczynnik wzrostu temperatury w standardowych pomieszczeniach (A1R)
Tryb 2 — Współczynnik wzrostu temperatury dla wysokiej temperatury otoczenia (A1R)


Czujki optyczne/ciepła 850PH i 830PH

 • Zdolność do wykrywania różnych rodzajów pożarów — od płomieni po tlący
 • Zestaw połączonych czujek optycznych i ciepła stanowi preferowany wybór w szeregu różnych zastosowań, takich jak budynki przemysłu lekkiego, handlu i przestrzenie biurowe
 • Dysponuje kilkoma zatwierdzonymi trybami roboczymi i poziomami czułości, dzięki którym można go na bieżąco dostosować do różnych warunków otoczenia

Dostępne tryby:
Tryb 0 — Optyczny
Tryb 1 — Wysoka wydajność optyczna
Tryb 3 — Optyczny i cieplny 60°C
Tryb 4 — Współczynnik wzrostu ciepła
Tryb 5 — Stały próg ciepła 60°C
Tryb 6 — Wysoka wydajność optyczna i stały próg ciepła 60°C


Czujka 3-sensorowa 3oTec 850PC i 830PC

 • Stanowi najnowsze osiągnięcie technologiczne w zakresie skuteczności detekcji i odporności na generowanie fałszywych alarmów
 • Jest to czujka wielosensorowa, która monitoruje poziom dymu, temperatury i CO w otoczeniu, dzięki czemu jest w stanie dokładnie zidentyfikować obecność ognia
 • Odporność na generowanie fałszywych alarmów sprawia, że czujka ta jest doskonałym wyborem dla pokoi hotelowych, w których częstą przyczyną fałszywego alarmu jest para wydostająca się w łazienki
 • Konstrukcja czujek umożliwia ich funkcjonowanie w wymagającym otoczeniu, np. w zakładach przemysłowych, węzłach transportowych i budynkach służby zdrowia.

Dostępne tryby:
Tryb 0 — Tryb uniwersalny
Tryb 1 — Tryb niepodatności na fałszywe alarmy
Tryb 2 — Współczynnik wzrostu temperatury w standardowych pomieszczeniach (A1R)
Tryb 3 — Wysoka wydajność optyczna ze współczynnikiem wzrostu temperatury (A1R)
Tryb 4 — Wykrywanie tlenku węgla ze wspomaganiem przez detekcję ciepła
Tryb 5 — Czujka obecności toksycznego tlenku węgla
Tryb 6 — Wykrywanie tlenku węgla ze wspomaganiem przez detekcję ciepła ze współczynnikiem wzrostu temperatury (A1R)


ZNAJDŹ CZUJKĘ I TRYB NA MIARĘ SWOICH WYMAGAŃ
Czujka 3oTec Generacji 6 stwarza możliwość dostosowania czułości detekcji w zakresie poziomu ciepła, czadu i dymu odpowiednio do zastosowań, stopnia zagrożenia i pory dnia. Oprócz wyboru odpowiedniej czujki ważne jest również prawidłowe ustawienie trybu roboczego czujek, tak aby odpowiadał rodzajowi ochranianego obszaru. Czujki wielodetektorowe Generacji 6 pozwalają na dynamiczne dostosowanie pomiaru do warunków otoczenia odpowiednio do zastosowań, stopnia zagrożenia i pory dnia. Tryb funkcjonowania czujki 3oTec określa jej czułość na dym, ciepło i czad, zapewniając stałe utrzymanie optymalnego poziomu detekcji. Różne tryby robocze umożliwiają użycie pojedynczych jak i dowolnej kombinacji czujników czujki 3oTec. Przykładowo, umożliwiałoby to użycie czujki 3oTec jednocześnie jako czujki optycznej o wysokiej wydajności, czujki ciepła oraz czujki czadu z dodatkową detekcją ciepła. W zastosowaniu tego rodzaju do każdego działania byłby przypisany alarm wywołujący różne działania. Możliwość wykorzystania wielu trybów stwarza warunki do weryfikacji alarmów bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

 width=

ZASTOSOWANIE I WARUNKI

BUDYNKI KOMERCYJNE
Ryzyko
W dużych budynkach o zastosowaniu komercyjnym można często spotkać różnorodnych width=najemców wykorzystujących przestrzeń do celów biurowych, centrów obsługi klienta, na stołówki, małe sklepy i sale do ćwiczeń. Prawdziwym wyzwaniem w takim przypadku jest znalezienie czujek, które zarówno będą dostosowane do różnych aktywności w obrębie budynku, jak i zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów. Rozwiązanie Problem ten można rozwiązać dzięki czujkom 6 Generacji 850PC. Ta czujka wielosensorowa dysponuje sześcioma trybami detekcji i wykorzystuje trzy kanały detekcji: ciepło, dym i gaz ze spalania (czad). Kanały te zostały zintegrowane za pomocą oprogramowania, które ma na celu zapewnienie optymalnego poziomu detekcji odpowiednio do rodzaju aktywności i ryzyka. Jeśli jeden lub obydwa czynniki ulegną zmianie, można wprowadzić odpowiednie zmiany w trybie detekcji. Zmiana trybu może być tak prosta, jak naciśnięcie przycisku na centrali, lub, w przypadku trwałej modyfikacji, może polegać na łatwym przekonfigurowaniu oprogramowania. Proste i niedrogie w porównaniu w innymi rozwiązaniami.

PRODUKCJA
Ryzyko
Jedną w najczęstszych przyczyn pojawienia się niepożądanego alarmu w fabryce są pro width=dukty uboczne w procesie produkcji. Rozwiązanie Czujki 6 Generacji, 850 PH i PC można zaprogramować do funkcjonowania w trybie dziennym i nocnym. Dzięki temu w określonych porach dnia, gdy w budynku przebywa i pracuje wielu ludzi, a ryzyko niewykrytego pożaru jest stosunkowo niskie, czujki dymu można wyłączyć lub obniżyć im próg wrażliwości detekcji, przywracając je do normalnego trybu i poziomu wrażliwości w godzinach, gdy budynek stoi pusty, a ryzyko pożaru jest znacznie większe.

ŚRODOWISKO HOTELOWE
Ryzyko W pokojach hotelowych z przyległą łazienką często dochodzi do wydzielania się dużych ilości pary, gdy korzystają z nich goście. Może to spowodow width=ać aktywację czujki przeciwpożarowej, prowadząc do powstania fałszywego alarmu, a w konsekwencji do dyskomfortu i rozczarowania gości. Rozwiązanie Zainstalowanie czujek 6 Generacji, 850PC w każdej sypialni i ustawienie najniższego możliwego progu wrażliwości na parę. Czujka wciąż zachowuje wysoki poziom czułości na produkty spalania wytwarzane przez tlący się ogień w oparciu o zdolność wykrywania gazów spalania oraz czadu i może wygenerować alarm nawet wcześniej niż typowa czujka dymu.

WYSOKIE POZIOMY ZGODNOŚCI W NORMAMI

Atesty
Czujki Generacji 6 uzyskały międzynarodowe atesty od wielu organizacji certyfikujących. Zachowują również zgodność w najnowszymi obowiązującymi normami.

 width=

 • Rozporządzenie w sprawie produktów budowlanych (CPR)) — spełnienie wymogów:
  • EN 54-5:2000 + A1:2002 — czujka ciepła
  • EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 — czujka dymu
  • EN 54-17:2500 — izolatory obwodu zwarcia (tylko czujka serii 850)
 • CEA 4021 (2003) — zespół czujek
 • VdS 2806 (1999) — czujki gazu spalania
 • Norma rodzin produktów EN 50130-4 w uwzględnieniem indukowanych zakłóceń, niewrażliwości na promieniowanie, wyładowania elektrostatycznego, szybkich przejść i wolnych dostaw wysokich poziomów energii.
 • EN 61000-6-3 dla emisji
 • Certyfikat SIL2 (tylko czujki okrętowe serii 850)
 • Wartość znamionowa IP44 zgodnie w BS EN 60529:1992 + A2:2013

ZETTLER to wiodąca na rynku europejskim marka produktów przeciwpożarowych, zabezpieczających i nadzoru. Linia produktów przeciwpożarowych ZETTLER obejmuje szeroką gamę certyfikowanych urządzeń przeciwpożarowych MZX TECHNOLOGY posiadających aprobaty i rekomendacje CPD według normy EN54, w tym VdS i NF, we wszystkich krajach europejskich. Lina produktów do nadzoru ZETTLER obejmuje najnowsze, oparte o technologię IP rozwiązania do przywoływania pielęgniarek, nagłych wezwań, komunikacji i zarządzania dla domów opieki, szpitali, więzień i innych tego typu instytucji. Produkty firmy ZETTLER są dostępne w ofercie firmy LANSTER Sp. z o.o. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://lanster.com/system-sygnalizacji-pozaru/ oraz https://lanster.com/system-przywolawczy/

Opracowano na podstawie materiałów firmy ZETTLER