fbpx
Menu

Dobry system przywoławczy czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem pacjentów 

Czy wiesz, gdzie według Polskiego prawa i wytycznych należy zastosować system przywoławczy?

 

Co wynika z informacji zawartych w tych dokumentach?

Z praktycznego punktu widzenia system przywoławczy należy montować w budynkach użyteczności publicznej, gdzie będą przebywać osoby niepełnosprawne. Są to w szczególności łazienki dla osób niepełnosprawnych, gdzie dodatkowo wymagana jest funkcja wygenerowania przywołania dla pacjenta leżącego oraz sygnalizacja optyczna wezwania.

Wystąpienie Generalne z dnia 22.05.2017 r. do Ministra Zdrowia dot. sygnalizacji alarmowo-przyzywowej dla pacjentów szpitali zwraca uwagę na problem, jakim jest brak urządzeń służących do wezwania pomocy w szpitalach oraz brak szczegółowych wytycznych wymagań dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W tym artykule chcieliśmy się skupić na tym, co powinien zawierać DOBRY system przywoławczy, a nie jakie spełnić wymagania. Z pomocą tutaj przychodzi niemiecka norma DIN VDE 0834, która określa zasady budowy oraz funkcjonowania systemów przywoławczych w szpitalach, domach opieki, domach pomocy społecznej, więzieniach i innych tego typu placówkach.

 

Poznaj podstawowe funkcje jakie powinien mieć dobry system przywoławczy

W instalację przyzywową należałoby wyposażyć pomieszczenia, w których mogą znajdować się pacjenci lub osoby niepełnosprawne. Jak już wspomniano, są to łazienki dla niepełnosprawnych, ale także pokoje łóżkowe pacjentów, WC pacjentów, pokoje dzienne pacjentów, gabinety badań, lekarskie i zabiegowe. W przypadku pokoi łóżkowych to każde z łóżek powinno być wyposażone w punkt przywoławczy.

Norma wymaga, by przycisk przywołania był oznaczony kolorem czerwonym, co więcej kolor ten powinien być zarezerwowany tylko dla tej funkcji. Do kasowania przywołań powinny służyć przyciski zaznaczone na zielono. Dodatkowo w obiektach gdzie jest dostępny personel system powinien istnieć funkcje zaznaczania obecności, które także wykorzystująca przyciski koloru zielonego. System powinien być zaprojektowany w taki sposób, by skasowanie przywołania było tylko możliwe z miejsca gdzie jest widoczny punkt, z którego wygenerowano przywołanie.

Monitorowanie urządzeń

Dobry system powinien nadzorować działanie podłączonych urządzenia i punktów przywoławczych. Podczas uszkodzenia przycisku w systemie powinna pojawić się informacja o jego niesprawności. W bardziej rozbudowanych systemach zalecane jest także by zdarzenia w systemie, były nie tylko monitorowane ale także zapisywane. 

Sygnalizacja optyczna 

Przywołania powinny być sygnalizowane za pomocą lamp, które znajdują się nad drzwiami pomieszczeń, gdzie można wygenerować przywołania. Lampy takie powinny posiadać co najmniej 2 pola świecące: czerwone – pełniące wskaźnika przywołania, zielone – jako wskaźnik obecności. Powinny emitować światło o jasności co najmniej 500 lx. Dobre systemy przywoławcze wykorzystują lampy, które posiadają dodatkowe pola świecące, co umożliwia natychmiastowe przekazanie informacji o rodzaju przywołania. Wykorzystuje się kolory takie jak biały (przywołanie pochodzi z WC lub dodatkowego pomieszczenia), niebieski tzw. code blue (przywołanie zespołu reanimacyjnego), oraz zielone i żółte (do sygnalizowania innego typu obecności).

Dodatkowo także często wykorzystywanym urządzeniem do sygnalizacji optycznej są wyświetlacze alfanumeryczne, dla których norma wspomina, że minimalna wysokość symboli powinna być większa niż 50mm.

Norma także określa strukturę sygnałów optycznych, które mają być generowane dla poszczególnych przywołań, szczególnie dla czerwonego światła, dla którego nie dozwolone są inne sekwencje sygnałów niż opisane w normie.

Sygnalizacja akustyczna

Norma DIN VDE 0834 opisuje jak powinna wyglądać sygnalizacja akustyczna w systemie przywoławczym. Głośność takiego urządzenia powinna znajdować się w zakresie 45 dB (A) do 65 dB (A) o częstotliwości 500 do 2500 Hz. System przywoławczy powinnien dawać możliwość regulacji głośności zgodnie z wymaganiami zależnie od lokalizacji czy też czasu.

Terminale 

Systemy przywoławcze posiadają terminale, które różnie są nazywane, przykładowo stacja pielęgniarek, punkt odbioru przywołania, terminale komunikacyjne itp. Ich głównym celem jest nie tylko sygnalizacja przywołania ale także podanie informacji o lokalizacji, skąd zostało ono wygenerowane. Dodatkowo mogą pozwalać na komunikację głosową ale to już historia na osobny artykuł.

Zasilanie 

Jednym z ważniejszych punktów a niestety często traktowanym po macoszemu jest zasilanie systemu. Norma podaje, żeby zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta zasilanie powinno się zrealizować za pomocą niskiego napięcia (SELV lub PELV). W przypadku podłączenia do systemu innych urządzeń elektrycznych, należy zastosować przekaźniki lub interfejsy separujące elektrycznie dla bezpiecznego odizolowania. Dodatkowo system powinien posiadać zapasowe zasilanie, które podczas awarii przejmie zasilanie nie później niż po 15s i powoli na działanie systemu przez co najmniej 1 godzinę. Oczywiście cała instalacja musi także spełniać obowiązujące normy elektryczne.

 

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł zostaw ślad