fbpx
Menu

Tyco Expert Graphics to w pełni funkcjonalny system zarządzania alarmami, który zaprojektowano specjalnie w celu wyraźnego i precyzyjnego prezentowania komunikatów alarmowych, krótszego czasu reakcji na wydarzenie i gwarancji, że dla danego wydarzenia zostaną podjęte najwłaściwsze decyzje.

System dla jednego lub wielu operatorów

TXG to system typu serwer-klient, co oznacza, że do jednej bazy danych serwera mogą mieć dostęp operatorzy z różnych stanowisk roboczych i komputerów. Można wówczas wydzielić specjalne stanowiska operacyjne, które po rozmieszczeniu w różnych miejscach budynku, będą obsługiwane przez personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie alarmowe. Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia do systemu niezależnego komputera PC, za pośrednictwem lokalnej sieci IT lub też zdalnie, poprzez Internet, w celu zdalnego zarządzania systemem lub konserwacji. System jest wyposażony w jedną bazę danych, dlatego wszelkie zmiany są natychmiast propagowane do wszystkich użytkowników systemu. Może to znacząco obniżyć koszty konserwacji systemu.

 Charakterystyka

 • Funkcje powiadomień, wyświetlania stanu i kontroli zarówno w normalnych warunkach, jak i w sytuacjach alarmowych.
 • Zaprojektowane przez firmę Tyco z myślą o monitorowaniu systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych chroniących życie.
 • Współdziała z różnymi systemami sygnalizacji pożarowej
   • Minerva® MX Minerva®
   • Simplex 4100 seria 4100, 4120, 4020, 4100U z aktualizacją 2120
   • Zettler Zetfas
   • Wormald PBS16
   • Tyco Fast 2000
 • Wiele stacji roboczych może być skonfigurowanych do pełnienia określonych funkcji lub działania redundantnego
 • Współpraca z jednym lub dwoma monitorami (osobno tekst i grafiki) na każdej stacji roboczej
 • Połączenie z systemami telewizji przemysłowej IP bez użycia dodatkowego oprzewodowania, zmniejszone koszty instalacji w przypadku w pełni zintegrowanego systemu przeciwpożarowego/telewizji przemysłowej
 • Kompatybilność z matrycowymi czujkami podczerwieni Flamevision® FV300 z wbudowaną kamerą CCTV
 • Kolorowa prezentacja wartości analogowych MX Hotspot. Programowalna funkcja śledzenia zmian wartości analogowych. Zmienia wyświetlany kolor w reakcji na zmiany wartości analogowej z wybranych urządzeń MX.
 • Wykresy graficzne tendencji dla wartości analogowych pomagają w ograniczeniu czasu i kosztów prowadzenia konserwacji
 • Możliwość eksportu wartości analogowych do pliku Excel w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy
 • Opis dźwiękowy ekranów może być odtwarzany podczas ich wyświetlania albo w przypadku wystąpienia zdarzenia
 • Interfejs użytkownika o wysokim poziomie funkcjonalności ułatwia wprowadzanie zmian w atrybutach punktów oraz rzutach obiektu, obniżając tym samym długoterminowe koszty użytkowania.

  Przeznaczony do zarządzania alarmowego

  System TXG jest dedykowany do zarządzania alarmami pożarowymi oraz innymi zdarzeniami awaryjnymi. System jest w pełni zintegrowany, z redundantną komunikacją do istniejących oraz nowych central sygnalizacji pożarowej ZETTLER, wyposażony w specjalnie zaprojektowany interfejs użytkownika, który może być obsługiwany łatwo i intuicyjnie przez strażników i służby ochrony. Interfejs użytkownika został specjalnie przystosowany do obsługi na ekranach dotykowych, nawet w rękawicach, a system może być skonfigurowany również tak, żeby oprogramowania nie dało się przypadkowo zamknąć. Funkcje integracyjne, takie jak wyświetlanie wideo, poczty e-mail czy też danych analogowych, są zorganizowane w sposób, który optymalizuje ich działanie w sytuacjach alarmowych.

  Weryfikacja wideo

  Funkcja wideo IP umożliwia odtwarzanie obrazu z zagrożonego obszaru, w czasie rzeczywistym, w przypadku wystąpienia alarmu lub usterki. Obraz wideo z zagrożonego miejsca pojawia się automatycznie na ekranie TXG, umożliwiając szybką ocenę sytuacji i przeprowadzenie odpowiednich działań. W przypadku mniej poważnych zdarzeń można w ten sposób uniknąć kosztownego i zbędnego wyłączenia instalacji występujących w obiekcie. Z kolei w poważniejszych sytuacjach, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu mogą szybko i pewnie otrzymać dokładne informacje na temat zdarzenia, co wpływa na obniżenie nakładów finansowych i znacząco podnosi bezpieczeństwo.

  System TXG jest w pełni skalowalny

   width= ……Od pojedynczej centrali sygnalizacji pożarowej połączonej z serwerem TXG ……

  Niewielki, dodatkowy koszt wiążący się z zakupem stacji TXG typu klient/serwer, daje się łatwo usprawiedliwić w kontekście korzyści, jakie wiążą się z użyciem graficznego interfejsu użytkownika.

   width=…… do kompleksowej instalacji z wieloma zróżnicowanymi sieciami i klientami rozproszonymi

  W rozległych kompleksach wielobudynkowych może znajdować się kilka sieci systemów sygnalizacji pożarowej, najczęściej instalowanych w przeciągu dłuższego czasu. Serwer TXG może pełnić funkcję koncentratora, który umożliwi zintegrowanie tych systemów z wieloma klientami, zapewniając możliwość wysyłania powiadomień i utrzymania kontroli nad systemem odpowiednio do potrzeb

  Długoterminowe wsparcie

  Tyco Expert Graphics zapewnia funkcje wysyłania powiadomień, wyświetlania stanu i sterowania różnymi systemami sygnalizacji pożarowej i alarmowymi, w tym Minerva® MX wyposażonymi w najnowszą technologię wykrywania pożarów MX Technology®. Urządzenie współdziała także z poprzednimi wersjami systemów sygnalizacji pożarowej Minerva®, co pozwala na ewentualną przyszłą modernizację z systemu Minerva® do systemu w technologii MX. TXG ma również możliwość łączenia się z różnymi innymi, starszymi wersjami central sygnalizacji pożarowej, a jako standard oferuje możliwość łączenia się z sieciami ZETTLER® Zetfas i Wormald® PBS. Dzięki takiemu poziomowi elastyczności systemu TXG, można go używać do zarządzania zarówno pojedynczymi budynkami, jak i dużymi kompleksami z różnorodnymi systemami przeciwpożarowymi i alarmowymi.

  Wsparcie dla dwóch monitorów. Zazwyczaj jeden monitor służy do wyświetlania informacji graficznych, a drugi do prezentowania listy bieżących alarmów/zdarzeń. width=

  Uproszczenie

  Większość pracy związanej z konfiguracją systemu TXG zostaje uproszczona dzięki opcji automatycznego importu konfiguracji central oraz możliwości wykorzystania szerokiego zakresu plików z danymi wejściowymi, takich jak pliki GIF, JPG, mapy bitowe, pliki AutoCAD®, Vector i WAV.

  Konserwację systemu można przeprowadzać za pośrednictwem zaawansowanego interfejsu użytkownika z możliwością edytowania pozycji i atrybutów ikon punktowych oraz wprowadzania zmian na rzutach obiektu. Oprócz uproszczonej konserwacji, aplikacja typu kilent- serwer zapewnia również możliwość wysyłania zapytań do bazy danych, przez stacje robocze na obiekcie lub poza nim, ze zdefiniowanymi poziomami bezpieczeństwa zapewniając wymaganą kontrolę nad dostępem do systemu. width=

  MX Hotspot

  Funkcja MX Hotspot podświetla obszar mapy strefowej w TXG, na którym doszło do zmiany środowiskowej. System TXG wykorzystuje wartości analogowe pochodzące z czujek dymu, temperatury i gazu, aby oznaczyć strefę odpowiednim kodem kolorystycznym. Funkcja ta nie tylko pomaga w weryfikacji skali zagrożenia dla danej sytuacji, ale również zapewnia szybką wizualizację dla personelu odpowiadającego za bezpieczeństwo, wskazując czy wejście na dany obszar w sytuacji alarmowej nie stanowi zagrożenia.

  Integracja z systemem CCTV

  System TXG jest kompatybilny z rejestratorami American Dymanics Intellex®, kamerami Axis IP oraz serwerami Video IP. Można go używać do integracji nowych lub istniejących systemów telewizji przemysłowej CCTV.

  Powiadomienia przez pocztę e-mail

  W razie wystąpienia zdarzenia, TXG może wysłać powiadomienie tekstowe w wiadomości e-mail lub SMS, skierowane do zdefiniowanej grupy ludzi. W codziennym działaniu może to automatyzować reakcje na uszkodzenia, a podczas sytuacji alarmowych może służyć do powiadamiania personelu przebywającego na obiekcie i poza nim, o wystąpieniu określonych zdarzeń i zagrożeń.

  Dodatkowe funkcje i właściwości

 • Scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem oznacza, że konta operatorów są zarządzane przez wspólną bazę danych dla wszystkich klientów TXG
 • Sterowanie za pomocą myszy, klawiatury lub ekranu dotykowego, umożliwiające swobodne korzystanie z multimediów
 • Przełączanie między dwoma językami
 • Możliwość wyświetlania na żywo obrazu wideo w razie wystąpienia określonych, zdefiniowanych warunków alarmowych
 • Łatwość konfiguracji i instalacji – brak potrzeby prowadzenia specjalnego szkolenia z zakresu sieci lub obsługi komputera PC
 • Dostępne narzędzia do tworzenia raportów konserwacyjnych i zarządzania obiektem. Przyciski funkcyjne z konfigurowanymi ikonami oraz tekstem pozwalają na przypisanie ich do wykonywania odpowiednich rodzajów działań.
 • Zastosowanie połączenia symboli, planów pomieszczeń, zdjęć, tekstu i plików wideo do prezentowania zdarzeń
 • Dostępne standardowe biblioteki symboli MX i Minerva®
 • Dostarczanie instrukcji na temat działań, jakie należy podjąć w danej sytuacji
 • Możliwość drukowania map oraz instrukcji jako materiałów pomocniczych dla zespołów reagowania na zagrożenia
 • Możliwość wyświetlania i drukowania dziennika zdarzeń z opcjonalnymi filtrami wyświetlania według zdarzeń, dat, urządzeń lub hosta
 • Zaawansowany filtr umożliwiający raportowanie historii zdarzeń według określonego limitu ustalonego wybranym zakresem albo przedziałem czasu
 • Przesyłanie poleceń do wyjść sterujących z graficznego interfejsu użytkownika
 • Możliwość zatwierdzenia zdarzeń indywidualnie lub zastosowania funkcji automatycznego zatwierdzenia
 • Obsługiwane wszystkie rodzaje standardowych plików graficznych stosowanych w komputerach (tzn. GIF, JPG, BMP), plików AutoCAD® oraz Vector
 • Dane dotyczące zamawiania

  508.040.100        Klucz sprzętowy USB/licencja/ oprogramowanie TXG

  508.040.001        TXG001 — jedna licencja kliencka dla 1 centrali

  508.040.002        TXG004 — jedna licencja kliencka dla 2-4 central

  508.040.003        TXG010 — jedna licencja kliencka dla 5-10 central

  508.040.004        TXG020 — jedna licencja kliencka dla 11-20 central

  508.040.005        TXG999 — jedna licencja kliencka dla 21 central i więcej

  508.040.011        TXG-C Licencja dla dodatkowej stacji klienckiej

  508.040.021        TXG-MIN80 Licencja sterownika Minerva

  508.040.023        TXG-ZETA Licencja sterownika Zetadress/FILnet

  508.040.024        TXG-ZETF Licencja sterownika Zetfas/FILnet

  508.040.025        TXG-OPC licencja serwera OPC z dostępem do alarmów/zdarzeń i danych

  508.040.027        TXG-CPP Sterownik – SIMPLEX CPP

  508.040.033        Sterownik TXG-PBS/FAST

Opracowano na podstawie materiałów ZETTLER