fbpx
Menu

System szerokopasmowy to sieć wykorzystująca szeroki zakres częstotliwości do przesyłania danych. Pozwala to na przesyłanie większej ilości danych w tym samym czasie, co skutkuje większą prędkością. Systemy szerokopasmowe są wykorzystywane do dostarczania szybkich połączeń internetowych i mogą być również wykorzystywane do przesyłania innych rodzajów danych, takich jak głos i wideo.

Istnieje kilka różnych rodzajów systemów szerokopasmowych, w tym:

Szerokopasmowy modem kablowy: Kablowe systemy szerokopasmowe wykorzystują te same kable, które są używane do dostarczania telewizji kablowej. Są to jedne z najpopularniejszych rodzajów systemów szerokopasmowych i oferują prędkości do 1 gigabita na sekundę (Gbps).

DSL broadband: Systemy szerokopasmowe DSL wykorzystują te same linie telefoniczne, które są używane do tradycyjnych usług telefonii stacjonarnej. Są dobrą opcją dla osób, które nie mają dostępu do kablowego łącza szerokopasmowego i oferują prędkości do 100 Mb/s.

Światłowodowe łącza szerokopasmowe: Światłowodowe systemy szerokopasmowe są najszybszym rodzajem systemu szerokopasmowego. Wykorzystują one kable światłowodowe, które są wykonane ze szkła lub plastiku. Światłowodowe systemy szerokopasmowe mogą oferować prędkości do 10 Gb/s.

Satelitarny system szerokopasmowy: Satelitarne systemy szerokopasmowe wykorzystują satelity w przestrzeni kosmicznej do przesyłania danych. Są one dobrym rozwiązaniem dla osób mieszkających na obszarach wiejskich, gdzie inne rodzaje systemów szerokopasmowych nie są dostępne, i oferują prędkości do 100 Mb/s.

Bezprzewodowe łącza szerokopasmowe: Systemy bezprzewodowe łączą domy i firmy z Internetem za pomocą łącza radiowego między lokalizacją klienta a obiektem dostawcy usług. Bezprzewodowe łącza szerokopasmowe oferują prędkości do 5 Gb/s.

Które systemy szerokopasmowe wymagają uziemienia?

Uziemienie szerokopasmowe to praktyka łączenia metalowych elementów systemu szerokopasmowego z uziemieniem. Pomaga to chronić system przed uderzeniami piorunów i innymi zakłóceniami elektrycznymi, takimi jak prądy szumowe, które mogą ograniczać funkcjonalność systemu. Pomaga to również zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

National Electrical Code (NEC) wymaga, aby wszystkie systemy szerokopasmowe wykorzystujące elementy metalowe były uziemione. Obejmuje to kablowe systemy szerokopasmowe, systemy szerokopasmowe DSL i światłowodowe systemy szerokopasmowe. Uziemienie pomaga chronić system przed uderzeniami piorunów i innymi zakłóceniami elektrycznymi, takimi jak przepięcia.

Wymagania dotyczące uziemienia dla systemów szerokopasmowych są określone w artykule 800 NEC. Przewód uziemiający musi być miedzianym przewodem o rozmiarze co najmniej 14 AWG. Przewód uziemiający musi być podłączony do metalowych elementów systemu, takich jak kabel, modem i blok uziemiający. Przewód uziemiający musi być również podłączony do uziemienia za pomocą metalowej rury wodociągowej lub pręta uziemiającego.

Jeśli instalujesz nowy system szerokopasmowy lub modernizujesz istniejący system, upewnij się, że jest on prawidłowo uziemiony.

Istnieją dwa główne rodzaje uziemienia szerokopasmowego:

 • Połączenia wyrównawcze: Obejmuje to elementy takie jak kable koncentryczne, jednostki interfejsu sieciowego (NIU) i bloki uziemiające. Celem tego połączenia jest stworzenie bezpośredniego połączenia między tymi komponentami, zapewniając, że mają one ten sam potencjał elektryczny. Zapewnienie potencjału elektrycznego  jest kluczowe dla utrzymania stabilności i efektywności całej sieci, a także eliminowania potencjalnych zagrożeń, takich jak wyładowania łukowe
 • Uziemienie: oferujemy rozwiązania, które obejmują podłączenie połączonych komponentów do uziemienia. Można to osiągnąć za pomocą takich metod, jak przymocowanie komponentów do metalowego pręta wbitego w ziemię lub podłączenie ich do metalowej rury wodnej zakopanej pod ziemią. Poprzez ustanowienie takiego połączenia z ziemią, wszelkie nadmiarowe ładunki elektryczne lub potencjały mogą zostać skutecznie rozładowane, zapewniając bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury elektrycznej i sieciowej.

Uziemienie jest ważną częścią każdego systemu szerokopasmowego. Pomaga chronić system przed uszkodzeniem i zmniejsza ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Jeśli instalujesz nowy system szerokopasmowy lub dokonujesz modernizacji istniejącego systemu, upewnij się, że jest on prawidłowo uziemiony.

Uziemienie systemów szerokopasmowych jest ważnym środkiem bezpieczeństwa, który może pomóc chronić instalacje przed uszkodzeniem i poprawić jakość sygnału. Oto niektóre z korzyści płynących z uziemienia systemów szerokopasmowych:

 • Chroni system przed uderzeniami piorunów: Uderzenia piorunów mogą spowodować poważne uszkodzenia systemów szerokopasmowych. Uziemienie pomaga rozproszyć prąd elektryczny z uderzenia pioruna, co może pomóc chronić system przed uszkodzeniem.
 • Zmniejsza ryzyko porażenia prądem lub pożaru: Uziemienie pomaga wyrównać potencjał między różnymi elementami systemu, co może pomóc w zapobieganiu wyładowaniom łukowym lub innym problemom elektrycznym. Może to zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
 • Poprawia jakość sygnału: Uziemienie może pomóc poprawić jakość sygnału systemu szerokopasmowego. Dzieje się tak, ponieważ uziemienie pomaga zredukować szumy i zakłócenia, co może poprawić czystość sygnału.

Oto kilka konkretnych przykładów zastosowania uziemienia wewnątrz instalacji:

 • Stelaże wszystkich szaf i szafek na sprzęt są uziemione. Pomaga to chronić ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zapobiegać szumom i zakłóceniom w sygnałach telekomunikacyjnych.
 • Ekrany wszystkich kabli są uziemione. Pomaga to chronić sygnały przed szumami i zakłóceniami.
 • Zasilanie wszystkich urządzeń jest uziemione. Pomaga to chronić sprzęt przed uszkodzeniem i poprawić wydajność sygnałów.
 • Sam budynek jest uziemiony. Pomaga to chronić ludzi przed porażeniem prądem i zapobiega uszkodzeniu sprzętu przez uderzenia pioruna.

Oto kilka konkretnych przykładów zastosowania uziemienia poza instalacją:

 • Uziemiona jest metalowa linka nośna podtrzymująca kable antenowe. Pomaga to chronić ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym i zapobiega uszkodzeniu kabli przez uderzenia piorunów.
 • Ekrany wszystkich kabli podziemnych są uziemione. Pomaga to chronić sygnały przed szumami i zakłóceniami.
 • Zasilanie wszystkich urządzeń jest uziemione. Pomaga to chronić sprzęt przed uszkodzeniem i poprawić wydajność sygnałów.
 • Wszystkie metalowe słupy i inne konstrukcje podtrzymujące sprzęt OSP są uziemione. Pomaga to chronić ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym i zapobiega uszkodzeniu sprzętu przez uderzenia pioruna.

System uziemienia w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej jest zazwyczaj złożonym systemem, który obejmuje wiele prętów uziemiających, kabli i innych elementów. System jest zaprojektowany tak, aby zapewnić ścieżkę o niskiej impedancji do ziemi dla wszystkich prądów przepływających przez sprzęt.

Oto kroki, jak prawidłowo uziemić system szerokopasmowy:

 • Zidentyfikuj punkt uziemienia. Punkt uziemienia to miejsce, w którym przewód uziemiający zostanie podłączony do ziemi. Może to być metalowa rura wodociągowa, metalowy pręt wbity w ziemię lub elektroda uziemiająca zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka.
 • Podłącz przewód uziemiający. Przewód uziemiający to przewód, który połączy punkt uziemienia z metalowymi elementami systemu szerokopasmowego. Przewód uziemiający musi być miedzianym przewodem o rozmiarze co najmniej 14 AWG.
 • Połączenie metalowych komponentów. Metalowe elementy systemu szerokopasmowego muszą być ze sobą połączone. Oznacza to, że muszą być one połączone ze sobą przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 14 AWG.
 • Przetestuj system uziemienia. Po zainstalowaniu systemu uziemienia należy go przetestować, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Można to zrobić za pomocą megaomomierza do pomiaru rezystancji systemu uziemienia.

Uziemienie systemu szerokopasmowego jest ważnym środkiem bezpieczeństwa, który może pomóc chronić system przed uszkodzeniem i poprawić jakość sygnału. Jeśli rozważasz uziemienie swojego systemu szerokopasmowego, upewnij się, że został on zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka.

Jeśli rozważasz uziemienie swojego systemu szerokopasmowego, musisz pamiętać o kilku kwestiach:

 • Rodzaj potrzebnego systemu uziemienia zależy od rodzaju posiadanego systemu szerokopasmowego. Na przykład modem kablowy będzie wymagał innego systemu uziemienia niż modem DSL.
 • System uziemienia musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowe uziemienie może być niebezpieczne, dlatego ważne jest, aby system został zainstalowany przez profesjonalistę.
 • System uziemienia musi być regularnie sprawdzany. System uziemienia powinien być okresowo sprawdzany, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.

Uziemienie systemu szerokopasmowego jest ważnym środkiem bezpieczeństwa, który może pomóc chronić system przed uszkodzeniem i poprawić jakość sygnału.

Opracowano na podstawie artykułu Panduit.